แม่แบบ:อาหารพิเศษ

ตำราอาหาร | สูตรอาหาร | ส่วนผสม | อาหารพิเศษ

  • This template changes name of the tab the article is under to "Special diet"
  • Unless the parameter noincludecat is specified, the article is added to หมวดหมู่:อาหารพิเศษ
    For example, {{อาหารพิเศษ|noincludecat=no}} will not add the article to any categories
  • This template takes an optional sort key for the category: {{อาหารพิเศษ|Sortby}}