แม่แบบ:สูตรอาหาร

ตำราอาหาร | ส่วนผสม | สูตรอาหาร

  • This template changes name of the tab the article is under to "Recipe"
  • Unless the parameter noincludecat is specified, the article is added to หมวดหมู่:สูตรอาหาร
    For example, {{สูตรอาหาร|noincludecat=no}} will not add the article to any categories
  • This template takes an optional sort key for the category: {{สูตรอาหาร|Sortby}}