วิกิตำรา:โครงการวิกิ

(เปลี่ยนทางจาก วิกิตำรา:PROJECT)

โครงการวิกิ (อังกฤษ: WikiProject) คือหน้าโครงการที่เป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างตำรา วางแนวปฏิบัติและรวมกลุ่มผู้ใช้ที่มีความสนใจในหัวข้อเฉพาะเรื่อง

โครงสร้างหลักของหน้าโครงการวิกิ

แก้ไข
  • ขอบเขตของโครงการ
  • ระเบียบเกี่ยวกับรูปแบบของหน้าและหนังสือ เช่น รูปแบบของรายชื่อ เป็นต้น
  • รายชื่อสมาชิก
  • พื้นที่สำหรับอภิปราย

วิธีตั้งโครงการใหม่

แก้ไข

ใส่ {{โครงการ}} ในหน้าโครงการวิกิที่คุณสร้างขึ้น โครงการวิกิควรแสดงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน เมื่อสร้างโครงการวิกิใหม่สามารถประกาศได้ที่ {{ประกาศ/หัวข้ออภิปราย}} หรือสภากาแฟ ชื่อของโครงการนั้นต้องอยู่ในรูปแบบชื่อ วิกิตำรา:โครงการวิกิ___ชื่อโครงการ___

รายชื่อโครงการวิกิ

แก้ไข