เปิดเมนูหลัก
  • 19 พฤษภาคม – พิจารณาตัวกรองป้องกันผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ หมวดหมู่ และมอดูล
  • 11 เมษายน – ตอบคำถามเกี่ยวกับ Movement Strategy 2019 (วิกิพีเดีย)