เปิดเมนูหลัก
ห้องอภิปรายวิกิตำรา
การอภิปราย ความช่วยเหลือ แจ้งคำขอ
สภากาแฟ ทั่วไป | ผู้ดูแลระบบ เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล | สถานะบอต
สภากาแฟ

ยินดีต้อนรับผู้ใช้ทุกท่านสู่สภากาแฟ ที่นี้เป็นพื้นที่สำหรับชาววิกิตำราในการระดมความคิดและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางเทคนิค นโยบาย และอื่น ๆ บนวิกิตำรา

Kafae boran Chiang Mai.jpg

คุณสามารถใช้พื้นที่สภากาแฟในการดำเนินการดังนี้

 • ถามคำถามทั่วไปเกี่ยวกับวิกิตำราและขอความเห็นจากชุมชน
 • นำเสนอการปรับปรุงวิกิตำรา
 • อภิปรายเกี่ยวกับตำราและโครงการที่เกี่ยวข้องต่อชุมชน

สำหรับคำถามเกี่ยวกับการใช้งานถามได้ที่ วิกิตำรา:เลขาชาววิกิตำรา

ถ้าต้องการเริ่มการอภิปรายใหม่ให้กด "กดที่นี้เพื่อเริ่มการอภิปรายใหม่" หากคุณไม่พบการอภิปรายให้ตรวจสอบในกรุ

Welcome to Village Café. This is the community discussion page on Thai Wikibooks.

กรุ
กรุ: หน้าปัจจุบัน
1, 2, 3

เนื้อหา


การอภิปราย มกราคม — มิถุนายน 2562แก้ไข

FileExporter beta featureแก้ไข

Johanna Strodt (WMDE) 16:41, 14 มกราคม 2562 (ICT)

No editing for 30 minutes on 17 Januaryแก้ไข

You will not be able to edit the wikis for up to 30 minutes on 17 January 07:00 UTC. This is because of a database problem that has to be fixed immediately. You can still read the wikis. Some wikis are not affected. They don't get this message. You can see which wikis are not affected on this page. Most wikis are affected. The time you can not edit might be shorter than 30 minutes. /Johan (WMF)

01:55, 17 มกราคม 2562 (ICT)

เพิ่มเนมสเปซใหม่สำหรับวิกิตำราไทยแก้ไข

เนื่องจากมีคู่มือตำราส่วนหนึ่งที่มีลักษณะเป็นเนมสเปซ (Namespace) เฉพาะ แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการเปิดใช้งานเนมสเปซดังกล่าวขึ้นแม้จะมีโครงการที่เกี่ยวข้องก็ตาม จึงขอให้มีการพิจารณาเพิ่มและแปลเนมสเปซใหม่ให้รองรับบทความที่มีอยู่รวมถึงเพิ่มความหลากหลายของคู่มือตำราและการพัฒนาต่อไปในอนาคตครับ --Geonuch (คุย) 22:51, 1 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)


Cookbookแก้ไข

ดูหน้าหลักที่: วิกิตำราอาหาร:หน้าหลัก และ en:Cookbook:Table of Contents

Cookbook เป็นเนมสเปซที่เกี่ยวข้องกับตำราอาหารโดยเฉพาะซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการย่อยหลักของวิกิตำรา ปัจจุบันในวิกิตำราไทยมีตำราส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำอาหารด้วยใน หมวดหมู่:ตำราอาหาร

เสนอคำแปลและแสดงความเห็นแก้ไข

 1. เสนอคำว่า ตำราอาหาร --Geonuch (คุย) 23:23, 1 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

Wikijuniorแก้ไข

ดูหน้าหลักที่: วิกิจูเนียร์:หน้าหลัก และ en:Wikijunior

Wikijunior เป็นเนมสเปซที่เกี่ยวข้องกับหนังสือสำหรับเด็กแรกเกินถึงอายุ 12 ปี ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ปัจจุบันในวิกิตำราไทยมีตำราส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเด็กใน หมวดหมู่:วิกิจูเนียร์ แต่ตำราค่อนข้างกระจัดกระจายและใช้ชื่อปนกันระหว่าง วิกิจูเนียร์, วิกิเยาวชน หรือวิกิเด็ก

เสนอคำแปลและแสดงความเห็นแก้ไข

 1. เสนอเป็น วิกิจูเนียร์ --B20180 (คุย) 23:15, 5 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
 2. ผมขอเสนอ วิกิเยาวชน แปลเป็นไทยครับ --Octahedron80 (คุย) 13:21, 8 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
เป็น "วิกิเยาวชน" ก็ดีครับ --B20180 (คุย) 04:10, 9 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

ลงคะแนนแก้ไข

สำหรับผู้ที่เห็นชอบในการขอเพิ่มเนมสเปซใหม่โปรดลงชื่อในส่วนนี้ ถ้าเห็นชอบแค่บางส่วนช่วยระบุชื่อเนมสเปซด้วยครับ

 1.   เห็นด้วย ในฐานะผู้เริ่มอภิปราย --Geonuch (คุย) 23:03, 1 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
 2.   เห็นด้วย --B20180 (คุย) 23:47, 1 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
 3.   เห็นด้วย --Ponpan (คุย) 22:10, 5 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)
 4.   เห็นด้วย ตำราอาหาร/วิกิเยาวชน --Octahedron80 (คุย) 13:21, 8 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

โครงการพี่น้องแก้ไข

นอกจากนี้ขอเชิญผู้ใช้ร่วมพิจารณาเพิ่มเนมสเปซใหม่ในโครงการพี่น้องของวิกิตำราดังนี้ด้วยครับ

 1. w:วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/เพิ่มเนมสเปซใหม่สำหรับวิกิพีเดียไทย
 2. s:วิกิซอร์ซ:เซ็นเตอร์พ้อยท์#เพิ่มเนมสเปซใหม่สำหรับวิกิซอร์ซไทย

สรุปแก้ไข

 • เห็นชอบที่จะเพิ่มเนมสเปซใหม่บนวิกิตำราไทย
 • ส่งเรื่องไปแล้วที่ phab:T216322

--Geonuch (คุย) 20:41, 16 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

 • เปิดใช้งานเนมสเปซเรียบร้อย --Geonuch (คุย) 20:09, 6 มิถุนายน 2562 (ICT)

Talk to us about talkingแก้ไข

Trizek (WMF) 22:01, 21 กุมภาพันธ์ 2562 (ICT)

พิจารณาร่างนโยบายการลบแก้ไข

เชิญผู้ใช้ร่วมพิจารณาร่างนโยบายการลบใน คุยเรื่องวิกิตำรา:นโยบายการลบ#พิจารณาร่างนโยบายการลบ ครับ --Geonuch (คุย) 21:56, 11 มีนาคม 2562 (ICT)

Read-only mode for up to 30 minutes on 11 Aprilแก้ไข

17:56, 8 เมษายน 2562 (ICT)

Wikimedia Foundation Medium-Term Plan feedback requestแก้ไข

กรุณาช่วยแปลเป็นภาษาของคุณ

The Wikimedia Foundation has published a Medium-Term Plan proposal covering the next 3–5 years. We want your feedback! Please leave all comments and questions, in any language, on the talk page, by April 20. Thank you! Quiddity (WMF) (talk) 00:35, 13 เมษายน 2562 (ICT)

Multilingual Shared Templates and Modulesแก้ไข

Hello th-wiki community! (กรุณาช่วยแปลเป็นภาษาของคุณ)

I recently organized a project to share templates and modules between wiki projects and languages. It allows modules and templates to be “language-neutral”, and store all text translations on Commons. This means that it is enough to copy/paste a template without any changes, and update the translations separately. If someone fixes a bug or adds a new feature in the original module, you can copy/paste it again without any translation work. My bot DiBabelYurikBot can help with copying. This way users can spend more time on content, and less time on updating and copying templates. Please see project page for details and ask questions on talk page.

P.S. I am currently running for the Wikimedia board, focusing on content and support of multi-language communities. If you liked my projects like maps, graphs, or this one, I will be happy to receive your support. (any registered user group can vote). Thank you! --Yurik (🗨️) 11:28, 12 พฤษภาคม 2562 (ICT)
แปลคราว ๆ: คุณ Yurik ได้ตั้งโครงการเพื่อแบ่งปันการใช้งานแม่แบบและมอดูลร่วมกันในทั้งโครงการวิกิและทุกภาษา โดยแม่แบบและมอดูลทุกโครงการจะมีการใช้ร่วมกันและมีส่วนที่เป็นแปลภาษาแยกเป็นของตัวเอง เมื่อมีการปรับปรุงแม่แบบและมอดูลก็จะดำเนินการไปยังทุกโครงการที่มีการใช้งานโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการแปลโดยมีบอตชื่อ DiBabelYurikBot ช่วยในการคัดลอกและลดภาระของผู้ใช้ให้มีเวลากับการแก้ไขเนื้อหาส่วนอื่นมากขึ้น สามารถดูรายละเอียดและถามคำถามเพิ่มเติมได้ที่หน้าโครงการในมีเดียวิกิ นอกจากนี้คุณ Yurik เป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งคณะกรรมาธิการมูลนิธิวิกิมีเดียในปีนี้ สามารถให้การสนับสนุนได้ตามลิงก์ใน P.S. ด้านบนครับ --Geonuch (คุย) 18:17, 12 พฤษภาคม 2562 (ICT)

พิจารณาตัวกรองป้องกันผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ หมวดหมู่ และมอดูลแก้ไข

สวัสดีครับ เนื่องจากตัวกรองหมายเลข 1 เป็นตัวกรองที่ป้องกันผู้ใช้ใหม่ที่มีการแก้ไขน้อยกว่า 100 ครั้งรวมถึงไอพีห้ามแก้ไขแม่แบบ หมวดหมู่ และมอดูล แต่การแก้ไขที่ผ่านมานับตั้งแต่เปิดใช้งานตัวกรอง พบว่าการแก้ไขส่วนใหญ่โดยผู้ใช้ใหม่ที่ลงทะเบียนเป็นการแก้ไขโดยเจตนาดี เช่น ที่วิกิตำรามีการติดตัวกรอง 28 ครั้ง เป็นการแก้ไขโดยเจตนาดี 22 ครั้ง (79 %) โดยการแก้ไขที่เป็นการก่อกวนจริงมีเพียงแค่ 6 ครั้ง (21 %) และการก่อกวนทั้งหมดมาจากไอพี จึงอยากให้มีการพิจารณาตัวกรองใหม่ครับ

ทั้งนี้โดยส่วนตัวผมเสนอให้ตัวกรองทำงานเฉพาะกับไอพีเท่านั้นครับ --Geonuch (คุย) 10:31, 19 พฤษภาคม 2562 (ICT)

ขณะนี้ปิดตัวกรองชั่วคราวก่อนนะครับ เพราะบอตจากมีเดียวิกิได้รับผลกระทบ --Geonuch (คุย) 13:08, 19 พฤษภาคม 2562 (ICT)

ลองพิจารณาตัวเลือกดูนะครับ --Geonuch (คุย) 20:28, 28 พฤษภาคม 2562 (+07)

ผู้ใช้ไม่ลงทะเบียนและผู้ใช้ใหม่ที่ยังแก้ไขไม่ครบ 100 ครั้ง (แบบเดิม)แก้ไข

ผู้ใช้ไม่ลงทะเบียนและผู้ใช้ใหม่ที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอัตโนมัติ (แก้ไข 10 ครั้ง อายุ 4 วัน)แก้ไข

 1.   เห็นด้วย --Geonuch (คุย) 20:29, 28 พฤษภาคม 2562 (+07)
 2.   เห็นด้วย ตามเหตุผลของคุณ Geonuch กับกิจกรรมการแก้ไขที่ยังมีไม่มากในปัจจุบัน --Ponpan (คุย) 06:09, 2 มิถุนายน 2562 (ICT)

ผู้ใช้ไม่ลงทะเบียนเท่านั้นแก้ไข

ยกเลิกตัวกรองแก้ไข

การอภิปราย กรกฎาคม 2562 — ปัจจุบันแก้ไข

พิจารณากลุ่มตำราชีววิทยาและ ISSNแก้ไข

สวัสดีครับ เนื่องจากในปัจจุบันมีตำราที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต อนุกรมวิธาน และเลขมาตรฐานสากลสำหรับนิตยสาร (ISSN) ซึ่งคาดประมาณว่ามีปริมาณกว่าครึ่งหนึ่งของตำราทั้งหมดที่มีอยู่ในวิกิตำราภาษาไทยแต่ประสบปัญหาด้านคุณภาพของเนื้อหา ดังนี้

 • ตำราไม่มีเนื้อหา มีแต่ลิงก์หัวข้อ บางตำรากดเข้าไปมีเนื้อหาในตำราย่อยเหมือนตำราหลัก (ตัวอย่างเช่น ISSN 0167-8809 กับ ISSN 1318-1998 เหมือนกับ ISSN/A ที่เป็นหน้าหลัก) ซึ่งผลจากการไม่มีเนื้อหาทำให้ตำราดังกล่าวไม่สอดคล้องกับการเป็นคู่มือตำราตามนโยบาย
 • ตำราถูกสร้างอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ได้รับการพัฒนาต่อจากผู้ใช้ หลายตำรามีการแก้ไขแค่ครั้งเดียวซึ่งเข้าข่ายเงื่อนไขการลบทันทีสำหรับตำราที่ไม่มีเนื้อหาที่เข้าใจได้หรือไม่ได้รับการพัฒนาต่อ
 • ตำราสิ่งมีชีวิตและอนุกรมวิธานอาจซ้ำซ้อนกับเนื้อหาในโครงการวิกิสปีชีส์
 • แสดงอันดับของวิกิตำราภาษาไทยแบบหลอก ๆ (ปัจจุบันโครงการภาษาไทยมีขนาดเป็นอันดับที่ 12 ของวิกิตำราทุกภาษา)
 • ผู้อ่านอาจได้รับประโยชน์น้อย

ทั้งนี้ผมได้ปรึกษากับผู้ดูแลระบบของวิกิตำรา (คุยกับผู้ใช้:B20180#ตำราเกี่ยวกับ Species และ ISSN) ซึ่งเห็นว่าควรมีการดำเนินการเพื่อย้าย ลบ หรือดำเนินการตามความสมควร จึงขอประกาศในสภากาแฟให้ทราบและรับฟังความเห็นเพื่อพิจารณาจากผู้ใช้ตามสมควรซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดการตำราใหม่ต่อไปครับ --Geonuch (คุย) 23:11, 12 กรกฎาคม 2562 (ICT)

ในภาษาอื่นมีตำรา ISSN ไหมครับ เผื่อว่าจะมีวัตถุประสงค์อื่นที่ผมยังไม่เข้าใจ --Wedjet (คุย) 12:41, 13 กรกฎาคม 2562 (+07)
ไม่มีครับ ที่คล้ายมากที่สุดคือบทความเกี่ยวกับวารสารที่วิกิพีเดียแล้วเปลี่ยนทาง ISSN ไป (เช่น ISSN 0001-1452 ไป AIAA Journal) --Geonuch (คุย) 13:09, 14 กรกฎาคม 2562 (ICT)
งั้นเห็นควรให้ลบเลยครับ --Wedjet (คุย) 17:57, 14 กรกฎาคม 2562 (+07)

Editing News #1—July 2019แก้ไข

01:32, 24 กรกฎาคม 2562 (+07)