เปิดเมนูหลัก

ศาสนาแก้ไข

ความเชื่อ ความศรัทธาของมนุษยชาติ ที่พัฒนาจนถึงขั้นสูงสุด

ศาสนาดึกดำบรรพ์แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

ศาสนาโบราณแก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ศาสนาฮินดูแก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ศาสนาพุทธแก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

ศาสนาคริสต์แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ศาสนาอิสลามแก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:อิสลาม แปลว่า สันติ สันติสุข มีศาสดาเริ่มแรกจากก่อกำเนิดมนุษย์คู่แรกของโลก คือ อาดำกับฮาวา(อีฟ)และสืบต่อกันมาหลายศาสดา เช่น อิบรอฮิม(อับราฮัม)นุฮ์(โนอา)สุลัยมาน(โซโลมอน)มูซา(โมเสส)อีซา(เยซู)จนกระทั่งศาสดาองค์สุดท้ายมูฮัมหมัด(โมฮัมเหม็ด)เป็นต้น เพราะพระผู้เป็นเจ้าต้องการให้มนุษย์อยู่กันอย่างสงบสุข มีปรัชญาขั้นสูงสุด คือ การได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าในสรวงสวรรค์ตลอดกาล(วันอาคีเราะห์ วันแห่งการพิพากษา)เป็นศาสนาจำนวนประชากรโลกนับถือมากที่สุดในโลก(คริสตศาสนาได้ยอมรับแล้ว)มีคัมภีร์ทางศาสนาทั้งหมด 104 เล่ม เช่น เตารอต อิลยิล ซาบูร คัมภีร์ 60 ซุฮุฟ คัมภีร์ 30 ซูฮุฟ และ อัลกุรอาน (คนทั่วไปเข้าใจว่ามีเฉพาะอัลกุรอานซึ่งไม่ถูกต้อง)มีประวัติศาสตร์คู่มนุษยชาติมาอย่างยาวนาน ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคัมภีร์ต่างๆที่มีอยู่

ปรัชญาแก้ไข

การแสวงหาคำตอบต่อข้อสงสัยที่สุดของมนุษย์ "ความเป็นจริงคืออะไร" "what is reality"

ปรัชญาดึกดำบรรพ์แก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

ปรัชญาโบราณแก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

ปรัชญายุคกลางแก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

ปรัชญานวยุคแก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

ปรัชญาหลังนวยุคแก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

อื่นๆแก้ไข

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)