กุ้งเรดบี (อังกฤษ: redbee shrimp) จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นกุ้งแคระในตระกูลกุ้งบี เป็นสัตว์น้ำจืด (ไม่มีในแหล่งน้ำธรรมชาติถูกพัฒนาสายพันธุ์โดยมนุษย์) หายใจด้วยเหงือก ลำตัวยาว เปลือกแบ่งเป็นปล้องๆ เปลือกที่หุ้มท่อนหัวและอกคลุมมาถึงหางนั้นมี 8 ปล้อง กรีมีลักษณะแหลมชี้ไปข้างหน้า ก้ามและขาอยู่ที่ส่วนหัวและอก มี 10 ขา โดยปกติชอบหลบซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบ ๆ ตามพื้นน้ำหรือซอกหลืบในมุมมืด ๆ มักจะออกหากินในเวลากลางคืน ในธรรมชาตินั้น กุ้งเรดบี (กุ้งบี) กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร เช่น ซากพืช ซากสัตว์ ลูกปลา ไส้เดือน และกุ้งด้วยกันเอง รวมไปถึงสัตว์หน้าดินขนาดเล็กชนิดอื่น ๆ และซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย[1]

กุ้งเรดบี

การเลี้ยงดู

แก้ไข

แม้กุ้งเรดบีนั้นจะมีบรรพบุรุษที่มาจากกุ้งบีที่อาศัยอยู่ใน ธรรมชาติก็ตามแต่กุ้งเรดบีนั้นกลับไม่สามารถดำรงชีวิตได้ในธรรมชาติเพราะความอ่อนแอ ที่เกิดจากการการพัฒนาแบบอินบรีดและความไม่คุ้นเคยในธรรมชาติเดิมที่บรรพบุรษมันได้เคยอยู่อาศัย ประกอบกับสีสันที่เด่น ทำให้ตกเป็นเหยื่อของสัตว์ใหญ่ในธรรมชาติได้ง่าย ซึ่งกุ้งบีในธรรมชาตินั้นจะมีสีโทนดำน้ำตาลขาวจางๆซึ่งสามารถอำพรางกายได้ตามผิวดินต้นไม้ก้อนหิน ซึ่งกุ้งเรดบีนี้ไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ ฉะนั้นการเลี้ยงดูมันในตู้ที่มนุษย์ จัดสรรให้กุ้งเรดบีจึงค่อนข้างจะจุกจิกค่อนข้างมาก เพราะเป็นกุ้งที่มีความอ่อนแอในตัวมันเองอยู่แล้ว และต้นกำเนิดเดิมนั้นอยู่ แหล่งน้ำที่มีความสะอาดมาก และเย็นตลอดปี ฉะนั้นการที่จะเลี้ยงกุ้งตัวนี้ได้ควรมีข้อมูลเบื้องต้นและความพร้อมที่จะดูแลกุ้งเรดบีให้อยู่รอดจวบจนสิ้นอายุไขและสามารถขยายเผ่าพันธุ์ได้ สิ่งที่สำคัญใจหลักของการเลี้ยงกุ้งเรดบีนั้น จะอยู่ที่การควบคุมคุณภาพน้ำที่ดีทั้งเรื่องค่าของเสียในน้ำและแร่ธาตุในน้ำที่มีเพียงพอต่อการนำไปสร้างเปลือก และอุณหภูมิของน้ำที่เลี้ยงกุ้งเรดบีต้องไม่ร้อนหรือเย็นจัดเกินไป

ค้นหาข้อมูล, รู้จัก, เข้าใจ, ชื่นชอบ

แก้ไข
  • ค้นหา — ผู้ที่จะเริ่มต้นเลี้ยงกุ้งเรดบีควรที่จะค้นหาข้อมูลจากสื่อต่างๆทั้งจากข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่น่าเชื่อถือและเกี่ยวข้อง, หนังสือที่เกี่ยวข้อง, นิตยสารที่เกี่ยวข้อง, บุคคลที่เลี้ยงกุ้งเรดบีที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยง, ร้านค้าที่จำหน่ายกุ้งและอุปกรณ์กุ้งเรดบี, เป็นข้อมูลเบื้องต้นว่าการที่จะเลี้ยงกุ้งเรดบีนั้นเรามีความสามารถเพียงพอที่จะดูแลกุ้งเรดบีหรือและผู้เลี้ยงนั้นมีข้อจำกัดใดบ้างที่อาจเหมาะไม่เอื้ออำนวยในการที่จะเลี้ยงกุ้งเรดบี
  • รู้จัก — ผู้ที่จะเริ่มต้นเลี้ยงกุ้งเรดบีควรที่จะทำความรู้จักก่อนว่ากุ้งนี้มีประวัติเช่นไรมีความต้องการใดบ้าง เพราะกุ้งเรดบีนี้นั้นเกิดจากการสร้างของมนุษย์และไม่มีตามธรรมชาติ ฉะนั้นจึงควรที่รู้จักถึงความต้องการขั้นพื้นฐานที่กุ้งเรดบีนั้นต้องการอะไรบ้างเพราะเนื่องจากกุ้งเรดบีนั้นไม่ใช่กุ้งที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามแหล่งน้ำในธรรมชาติ แต่เป็นกุ้งที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดในการคัดเลือกสายพันธุ์ด้วยความตั้งใจของมนุษย์อย่างพิถีพิถันในการต่อยอดพัฒนา จึงเป็นกุ้งที่ต้องการความดูแลและเอาใจใส่อย่างเป็นพิเศษ และกุ้งเรดนั้นยังอ่อนแอต่อสารเคมีทุกชนิด เป็นกุ้งที่ชอบน้ำมีอายุแต่สะอาด ปราศจาก แอมโมเนียและไนไตรท์ อีกด้วยรวมถึงในน้ำที่เลี้ยงควรปริมาณออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำสูง และชอบสภาพน้ำที่มีค่าไปทางกรดอ่อน กล่าวคือ ค่า pH เฉลี่ยที่ 5-7 (ค่าที่เหมาะสมที่สุดในการเลี้ยงคือควรมีค่า pH = 5.5-6.5) ตู้ที่ใช้เลี้ยงกุ้งเรดบีควรมีขนาดตั้งแต่ 24 นิ้วขึ้นไป วัสดุที่เหมาะในการเลี้ยงคือดินภูเขาไฟที่ทำมาเฉพาะสำหรับการปลูกต้นไม้น้ำหรือที่ทำมาเพื่อการเลี้ยงกุ้งเรดบีโดยเฉพาะซึ่งดินควรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเลี้ยงด้วย และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือระบบเครื่องกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพดีทั้งด้านปริมาตรที่เหมาะสมแรงดันน้ำที่เหมาะสมในการเลี้ยง อุณหภูมิของน้ำนั้นควรมีอุณหภูมิอยู่ที่ 22-28 องศาเซลเซียส ฉะนั้นการเลี้ยงกุ้งเรดบีควรมีเครื่องทำความเย็นในน้ำ (Chiller) หรือการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานที่เลี้ยงที่สามารถควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมได้
  • เข้าใจ — ผู้ที่จะเริ่มต้นเลี้ยงกุ้งเรดบีควรที่จะเข้าใจก่อนว่า กุ้งเรดบีนั้นเลี้ยงไม่ง่ายไม่ยาก และต้องการความดูแลที่เอาใจใส่และค่อนข้างละเอียดอ่อน ในการที่จะเลี้ยงกุ้งเรดบีในตู้ขนาดเล็กที่ต้องควบคุมดูแลในเรื่อง คุณภาพน้ำที่สะอาดแร่ธาตุที่ครบถ้วน ปราศจากสารเคมีใดๆทั้งในตู้กุ้งและบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากกุ้งนั้นค่อนข้างไวต่อสารเคมีและการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆที่เฉียบพลัน และการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเผ่าพันธุ์
  • ชื่นชอบ — ผู้ที่จะเริ่มต้นเลี้ยงกุ้งเรดบีควรมีใจที่ชื่นชอบและรักในกุ้งน้อยตัวนี้ก่อนเป็นหลักสำคัญในการเลี้ยงเพราะ การที่เราจะประสบความสำเร็จหรือไม่ส่วนนึงจะมาจากส่วนนี้และส่งต่อไปยัง กุ้งเรดบีด้วยความเอาใจใส่และดูแลมันด้วยใจที่รักและชื่นชอบเป็นสำคัญ

ดูเพิ่ม

แก้ไข

อ้างอิง

แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้ไข