ไม้คาบ ไม้คาบนั้นใช้ในการนวดปลีตาล มี 2 ชนิด คือ

  1. ไม้คาบตัวผู้ ใช้สำหรับนวดปลีของต้นตาลตัวผู้
  2. ไม้คาบตัวเมีย ใช้สำหรับนวดงวงตาล

ลักษณะของไม้คาบ ไม้คาบมีลักษณะ ดังนี้

  1. ไม้คาบตัวเมียจะมีลักษณะ กลม หนาปานกลาง มีความยาวประมาณ 2 เมตร
  2. ไม้คาบตัวผู้จะมีลักษณะบาง ยาวประมาณ 1.5 เมตร

ดูเพิ่ม

แก้ไข