งวงตาล มีทั้งตาลตัวผู้และต้นตาลตัวเมีย แต่งวงของตาลตัวผู้จะมีลักษณะเรียวยาวไม่มีลูกติดมาบริเวณงวง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของตาลตัวผู้ แต่ตาลตัวเมีย งวงจะมีลักษณะแตกต่างกับตาลตัวผู้คือจะมีลูกติดบริเวณงวงตาล ซึ่งก็คือผลอ่อนที่ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ ภาษาชาวบ้านเรียกว่า "งวงตาล"

งวงตาล

ดูเพิ่ม แก้ไข