เทคนิคการถ่ายภาพ/ลูกเล่นต่างๆ

การถ่ายภาพซ้ำซ้อนแก้ไข

การบิดเบือนภาพด้วยเลนส์แก้ไข

(รอเพิ่มเติม)

การวาดภาพด้วยแสงไฟแก้ไข

(รอเพิ่มเติม)

เทคนิคการขยายภาพแปลกๆแก้ไข

(รอเพิ่มเติม)

สารบัญแก้ไข