เทคนิคการถ่ายภาพ/ลูกเล่นต่างๆ

การถ่ายภาพซ้ำซ้อน แก้ไข

การบิดเบือนภาพด้วยเลนส์ แก้ไข

(รอเพิ่มเติม)

การวาดภาพด้วยแสงไฟ แก้ไข

(รอเพิ่มเติม)

เทคนิคการขยายภาพแปลกๆ แก้ไข

(รอเพิ่มเติม)

สารบัญ แก้ไข