เทคนิคการถ่ายภาพ/การถ่ายภาพดิจิทัล

การจัดองค์ประกอบของภาพแก้ไข

สมดุลแก้ไข

 • กฎสามส่วน
 • วัตถุอยู่กลางภาพ
 • สมดุล(มักจัดไว้กลาง)
 • ไม่สมดุล

ระยะขององค์ประกอบแก้ไข

 • มืดอยู่ใกล้ สว่างอยู่ไกล
 • สีร้อนอยู่ใกล้ สีเย็นอยู่ไกล
 • มีหมอกให้วัตถุอยู่ใกล้
 • เข้าใกล้ ออกห่าง

อื่นๆแก้ไข

 • ฉากหน้าฉากหลัง(ฉากหน้าไม่แย่งจุดสนใจ)
 • ลวดลายซ้ำซ้อน
 • ทัศนียภาพ
 • กรอบบังคับสายตา
 • สีสัน
 • การเคลื่อนไหว(วัตถุเคลื่อนไหวให้หยุด)
 • ขยับตำแหน่งอีกนิด
 • แนวตั้ง แนวนอน

แสงและฤดูกาลในการถ่ายภาพแก้ไข

 • จังหวะของแสง
 • ฤดูกาล
 • เวลา
 • ทิศทางของแสง

จังหวะในการถ่ายภาพแก้ไข

 • จังหวะกดชัตเตอร์
 • ถ่ายหลายจังหวะ

การเลือกใช้เลนส์แก้ไข

 • เลนส์มุมกว้าง
 • เลนส์เทเลถ่ายใกล้

มุมกล้องแก้ไข

 • ถ่ายหลายมุม
 • มุมสูง มุมต่ำ

เทคนิคพิเศษแก้ไข

 • ถ่ายภาพผ่านหมอก
 • พื้นผิว รายละเอียด
 • ปรับ WB
 • ปิดบังบางส่วน


สารบัญแก้ไข