เทคนิคการถ่ายภาพ/การถ่ายภาพไฟกลางคืน

การถ่ายภาพไฟกลางคืน (Night Picture) ที่สวยงาม จะได้ภาพที่แปลกตา

แสงเที่ยน
โบเก้

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

แก้ไข
  1. กล้องถ่ายภาพพร้อมถ่าย
  2. ขาตั้งกล้องพร้อมสายลั่นชัตเตอร์
  3. อื่น ๆ เช่น ไฟฉาย ผ้าดำ


 
การถ่ายภาพกลางคืน

วิธีการถ่ายภาพ

แก้ไข
  1. เลื่อกสถานที่ที่มีไฟสวย ๆ หรือมีไฟเยอะ ๆ หน่อยเราจะได้ภาพที่สวยงาม
  2. ติดตั้งกล้องกับขาตั้งกล้องให้มั่นคง พร้อมติดตั้งสายลั่นชัตเตอร์ให้พร้อม หากไม่มีก็ไม่ต้องติดตั้ง
  3. ตั้งกล้องไปยังทิศทางหรือมุมที่ต้องการถ่ายภาพ ให้ได้มุมที่เหมาะที่สุด และหน้าสนใจที่สุด
  4. คาดคะเน สภาพแสงเพื่อกำหนดเวลา และรูรับแสง ในการถ่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว
  5. ตั้งความเร็วชัตเตอร์ที่ B ลั่นชัตเตอร์ค้างไว้ให้รถวิ่งผ่านจนเป็นที่พอใจ ประมาณ 10-60 วินาที หรือถ้าทิ้งช่วงเวลานาน ใช้ผ้าดำคลุมหน้าเลนส์ไว้ก่อนก็ได้

โดยทั่วไปการถ่ายภาพไฟ จะมี 2 แบบการเล่นกับไฟ อยากให้ภาพไปเป็นแฉก ๆ และมีเส้นไฟเป็นเส้น ๆ จะใช้ iso ต่ำ ๆ ราว ๆ 100-400 ใช้ f แคบ ๆ f8 ขึ้นไป ความไวชัตเตอร์ช้า ๆ เช่น 15 วิลงไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแสง และมุมมองของผู้ถ่าย ต่อมาคือการเล่นกับโบเก้คือการใช้ภาพชัดตื่น โดยทั่วไปจะใช้ iso สูง ๆ ราว ๆ 800 ขึ้นไป ใช้ f ที่กว้าง ๆ f 2.8 ลงไป ความไวชัตเตอร์อยู่ทีสภาพแสงส่วนใหญ่จะอยู่ ราว ๆ 80 จะได้ภาพที่เห็นไปเป็นวง ๆ ซ้อนกัน ไม่ว่าจะแบบใหนก็เป็นภาพที่น่าสนใจ อยู่ที่ความต้องการถ่ายของช่างภาพแต่ละคน

การถ่ายภาพไฟกลางคืน ควรถ่ายเผื่อหลาย ๆ ภาพ และควรฝึกหัดเป็นประจำเพราะต้องอาศัยความชำนาญอย่างสูงใน ในการคาดเดาแสง และสร้างสรรค์ภาพตามที่เราต้องการ

สารบัญ

แก้ไข