เทคนิคการถ่ายภาพ/การใช้ฟิลเตอร์

ฟิลเตอร์ คืออะไร แก้ไข

(รอเพิ่มเติม) คือ ตัวกรองหรือแผ่นกรอง เมื่อนำมาใช้ในการถ่ายภาพเรียกว่า แว่นกรองแสง ใช้สำหรับปรับสีให้ถูกต้องหรือผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง

หลักการทำงานของฟิลเตอร์ แก้ไข

(รอเพิ่มเติม) หลักการทำงานของฟิลเตอร์คือการยอมให้แสงสีใดสีหนึ่งของฟิลเตอร์ผ่านเข้าไปได้ แต่จะกรองและผสมสีที่ไม่ใช่สีของฟิลเตอร์นั้น

เช่น

เมื่อใช้ฟิลเตอร์สีแดง ถ่ายถาพดอกไม้สีแดงโดยมีฉากหลังเป็นสีเหลือง ภาพถ่ายที่ได้ออกมาก็คือ

ภาพดอกไม้มีสีแดงแต่ฉากหลังเป็นสีส้ม(เหลือง+แดง=ส้มไงครับ)

กฎของการปล่อยให้ผ่านและการดูดกลืนแสง แก้ไข

(รอเพิ่มเติม)

ค่าแฟคเตอร์ของฟิลเตอร์ แก้ไข

(รอเพิ่มเติม)

ฟิลเตอร์สำหรับถ่ายภาพขาว - ดำ แก้ไข

-

ฟิลเตอร์สำหรับถ่ายภาพสี แก้ไข

(รอเพิ่มเติม)

ฟิลเตอร์สำหรับถ่ายภาพเพื่อผลพิเศษ แก้ไข

(รอเพิ่มเติม)

สารบัญ แก้ไข