ภาษาไทย/ไวยากรณ์/การใช้เครื่องหมาย/การใช้ไม้ไต่คู้

ไม้ไต่คู้ (-็) เขียนไว้บนพยัญชนะที่ประสมกับสระเสียงสั้นที่มีรูปสระอะ คือ เ-ะ, แ-ะ, เ-าะ เมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปสระอะเป็นไม้ไต่คู้ เช่น เป็น แข็ง ล็อก

สารบัญแก้ไข