ภาษาสเปน/ไวยากรณ์/คำสรรพนาม

คำสรรพนามแก้ไข

ประธาน กรรม คำแปล
yo me ฉัน
tu te เธอ
el lo/le/se เขาผู้ชาย
ella la/le/se เขาผู้หญิง
usted lo/la/le/se คุณ
nosotros/as nos พวกเรา
vosotros/as os พวกเธอ
ellos los/les/se พวกเขา
ellas las/les/se พวกเขา (ผู้หญิง)
ustedes los/las/les/se พวกคุณ พวกเธอ


หมายเหตุ : ในประเทศแถบละตินอเมริกาจะไม่ใช้ vosotros โดยจะใช้ ustedes ในทั้งกรณี formal และ informal

สารบัญแก้ไข

  ไวยากรณ์

  ตัวอักษรและการออกเสียงการกคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำคุณศัพท์และคำวิเศษณ์คำสันธานคำบุพบทประโยค

  ภาคผนวก

  คำศัพท์วลีชื่อFalse Friendsตัวเลข

  บทเรียน