เปิดเมนูหลัก

คำนามแก้ไข

คำนามในภาษาสเปนจะมี 2 เพศ และ 2 พจน์ โดยมีคำนำหน้านามดังนี้

ชาย หญิง
ไม่เจาะจงเอกพจน์ un una
ไม่เจาะจงพหูพจน์ unos unas
เจาะจงเอกพจน์ el la
เจาะจงพหูพจน์ los las

สารบัญแก้ไข