ภาษาสเปน/ไวยากรณ์/คำกริยา

คำกริยาแก้ไข

คำกริยา infinitivo จะลงท้ายด้วย -ar , -er และ -ir เช่น

hablar (พูด) comer (กิน) vivir (อาศัยอยู่)
yo hablo como vivo
hablas comes vives
él,ella,usted habla come vive
nosotros/as hablamos comemos vivimos
vosotros/as habláis coméis vivís
ellos/as,ustedes hablan comen viven

สารบัญแก้ไข

  ไวยากรณ์

  ตัวอักษรและการออกเสียงการกคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำคุณศัพท์และคำวิเศษณ์คำสันธานคำบุพบทประโยค

  ภาคผนวก

  คำศัพท์วลีชื่อFalse Friendsตัวเลข

  บทเรียน