ภาษาสเปน/ไวยากรณ์

ภาษาสเปน

ไวยากรณ์แก้ไข

ภาษาสเปนเป็นภาษาที่มีการผันวิภัติปัจจัย นั่นคือคำกริยา และคำคุณศัพท์จะเปลี่ยนปัจจัยทุกครั้งตามเพศ พจน์ กาล การก โดยรูปประโยคจะเรียงในลักษณะ ประธาน - กรรม - กริยา และเนื่องจากคำกริยาจะถูกผันตามประธานแล้วเราจึงสามารถละประธานในประโยคได้ จึงเป็น กรรม - กริยา เช่น

yo te amo หรือ te amo มีความหมายเดียวกัน (ฉันรักเธอ)หรืออีกอย่างคือ te quiro