เบลนเดอร์ ทรีดี: จากมือใหม่สู่มือโปร

(เปลี่ยนทางจาก Blender)
หน้าจอเริ่มการใช้งานของ Blender 2.80

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คู่มือการใช้ Blender 3Dแก้ไข

 
ภาพหน้าจอการทำงานของ Blender 2.80

ตำรานี้ จะสอนคุณใช้งาน Blender3d โปรแกรมสร้างโมเดลและงานอนิเมชั่นในรูปแบบ3มิติ ที่คุณสามารถใช้ได้ฟรี! คุณสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ของ Blender 3D

เอกสารสอนการใช้งาน Blender 3Dแก้ไข

เอกสารนี้เป็นวิธีการใช้งาน Blender โดยแบ่งแยกออกเป็นบทต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน,ทำตาม และการอ้างอิง เพื่อประสิทธิภาพในการทำความเข้าใจ คุณควรอ่านและเปิดโปรแกรมขึ้นมาทำตามไปด้วย

อธิบายแก้ไข

Step by stepแก้ไข

Workshopแก้ไข

Python Scriptแก้ไข

คำสั่งแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข