วิกิเยาวชน เรื่องสี
  สีเขียว  
ท่อสีเขียว
รองเท้าสีเขียว
ตั๊กแตน
ทหาร
รถบรรทุกสีเขียว