วิกิเยาวชน เรื่องสี
Solid red.svg Solid pink.svg Solid orange.svg Solid yellow.svg Solid green.svg Solid blue.svg Solid purple.svg
Solid white.svg Solid grey.svg Solid black.svg Solid brown.svg Gold-pixel.PNG Solid silver.png Chess d45.svg
Full Saturation Spectrum.png Clear Text.png
  สีส้ม  
Ambersweet oranges.jpg ส้ม
Delicatearch.png หินสีส้ม
Maple leaf structure.jpg ใบไม้สีส้ม
Red Squirrel - Lazienki.JPG กระรอกสีส้ม
Chicken curry.jpg สตูว์สีส้ม