เปิดเมนูหลัก
นโยบายและแนวปฏิบัติ
นโยบายและแนวปฏิบัติทั้งหมด
หลักการสากลทั้งโครงการ
วิกิตำราคืออะไร
ลิขสิทธิ์
ผู้ดูแลระบบ
มาตรฐานตำรา
มุมมองที่เป็นกลาง
ตำราคัดสรร
นโยบายด้านพฤติกรรม
มีมารยาท
อย่าว่าร้ายผู้อื่น
นโยบายด้านเนื้อหา
การลบ
แนวปฏิบัติด้านการแก้ไข
ขอให้กล้า
คู่มือในการเขียน

ผู้ดูแลระบบ (อังกฤษ: administrator หรือ sysop) คือชาววิกิตำราที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปและได้รับความเชื่อถือเป็นอย่างดีจากชุมชนโดยได้รับคุณลักษณะเฉพาะในการจัดการบนวิกิตำรา ผู้ดูแลระบบสามารถที่จะลบหน้าหรือบล็อกผู้ใช้ตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ดูแลระบบต้องปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมดและไม่ได้รับสิทธิพิเศษใด ๆ เหนือไปกว่าชาววิกิตำราคนอื่น

ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง (อังกฤษ: bureaucrat) คือผู้ดูแลระบบที่ที่รับผิดชอบในการใช้เครื่องมือเพิ่มเติมต่อการตัดสินความเห็นพ้องของชุมชนในการให้สิทธิการเข้าถึงขั้นสูง ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้ดูแลระบบหรือผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้งคนใหม่รวมถึงเปลี่ยนสถานะบอต ในบางกรณี ผู้ถือครองสิทธิทั่วโลกอาจขอให้ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้งทำการพิจารณาว่าควรดำเนินการตามคำขอหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ผู้เปลี่ยนชื่อทั่วโลก (global renamer) อาจตรวจสอบร่วมกับผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้งว่าชื่อผู้ใช้ใหม่เป็นที่ยอมรับหรือไม่

เนื้อหา

รายชื่อผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบปัจจุบัน

ข้อมูลนี้แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21 เมษายน 2562 สำหรับข้อมูลล่าสุดดูที่ รายชื่อผู้ดูแล
ชื่อผู้ใช้ สิทธิถาวร ระยะเวลา หมายเหตุ
B20180 (พูดคุย · หน้าที่เขียน)
 
12 สิงหาคม – 12 พฤษจิกายน 2554
12 พฤษจิกายน 2554 – 12 พฤษภาคม 2555
19 พฤษภาคม 2555 – ปัจจุบัน
Geonuch‎ (พูดคุย · หน้าที่เขียน)
 
20 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน

อดีตผู้ดูแลระบบ

ชื่อผู้ใช้ สิทธิถาวร ระยะเวลา หมายเหตุ
Watcharakorn (พูดคุย · หน้าที่เขียน)
 
22 สิงหาคม 254814 กุมภาพันธ์ 2555
Drini (พูดคุย · หน้าที่เขียน)
 
1 ตุลาคม 2550
9 ตุลาคม 2550 – 25 พฤษภาคม 2551
อดีตผู้จัดการโครงการ รับสิทธิผู้ดูแลระบบเฉพาะกิจ
Sasakubo1717 (พูดคุย · หน้าที่เขียน) 26 มิถุนายน 2555 – 26 ธันวาคม 2555
13 มกราคม 2556 – 13 เมษายน 2556
Nullzero (พูดคุย · หน้าที่เขียน) 13 มกราคม 2556 – 13 เมษายน 2556
Ponpan (พูดคุย · หน้าที่เขียน) 22 มิถุนายน 2555 – 22 กันยายน 2555 ดำรงสิทธิผู้ดูแลระบบถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2562

ดูเพิ่ม