วิกิตำรา:นโยบายการตั้งชื่อ

แบบแผนการตั้งชื่อ แก้ไข

แต่ละบทหรือหน้าในตำราต้องเริ่มต้นด้วยชื่อตำราตามด้วยเครื่องหมายทับ (slash)

  • ชื่อตำรา/ชื่อหน้า

ตำราและหน้าต่าง ๆ อาจตั้งเป็นชื่อหัวข้อหรือประโยคก็ได้