วิกิตำรา:ตำราคัดสรร

ตำราคัดสรรในวิกิตำราภาษาไทย

ตำราคัดสรร คือตำราซึ่งได้รับการพิจารณาว่าเป็นตำราที่ดีที่สุดในวิกิตำรา จากการพิจารณาคัดเลือกของชาววิกิตำรา ก่อนที่จะได้รับการบรรจุในรายชื่อด้านล่างนี้ ตำราจะต้องผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ ความเป็นกลาง ความสมบูรณ์ และรูปแบบ ตามหลักเกณฑ์ของตำราคัดสรร หากคุณเห็นว่าตำราใดเหมาะสมจะผ่านการคัดเลือกเป็นตำราคัดสรร ให้ทำตามขั้นตอนการเสนอชื่อด้านล่าง

ทั้งนี้ ตำราคัดสรรจะเป็นตัวอย่างสำหรับผู้เขียนและผู้อ่านสำหรับแนวทางการเขียน ตำราวิกิตำราในอนาคต ถ้าหากคุณเห็นว่าตำรายังมีข้อบกพร่อง เราขอให้คุณช่วยกันแก้ไขตำรานั้น เพื่อรักษาคุณภาพของตำราให้อยู่ในระดับสูงต่อไป

หากคุณเห็นว่าตำราใดควรได้รับการปรับปรุงภายหลังจากได้รับคัดเลือกแล้ว เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาอีกต่อไป คุณสามารถเสนอให้มีการปรับปรุงข้อบกพร่องหรือลดระดับของตำราได้

ตำราที่ได้รับเลือกเป็นตำราคัดสรรแล้ว จะมีสัญลักษณ์รูปดาวสีทองแดงขนาดเล็ก () ประดับไว้บริเวณมุมขวาด้านบนของตำรา เพื่อระบุแก่ผู้ใช้ทุกคนว่าตำรานั้นเป็นตำราคัดสรร

รายชื่อตำราคัดสรร

ไม่มี

เสนอตำราคัดสรร