วิกิตำรา:กล่องผู้ใช้/ความสนใจและรสนิยม

สัตว์เลี้ยงแก้ไข

รหัส ผลลัพธ์ ผู้ใช้
{{ผู้ใช้ ดูนก}}
  ผู้ใช้คนนี้สนใจเกี่ยวกับการดูนก
หน้าที่นำไปใช้
{{ผู้ใช้ เลี้ยงแมว}}
  ผู้ใช้คนนี้ได้เลี้ยงแมวหนึ่งตัวหรือหลายตัว
หน้าที่นำไปใช้
{{ผู้ใช้ เลี้ยงหมา}}
  ผู้ใช้คนนี้ได้เลี้ยงหมาหนึ่งตัวหรือหลายตัว
หน้าที่นำไปใช้
{{ผู้ใช้ เลี้ยงปลา}}
  ผู้ใช้คนนี้เลี้ยงปลา
หน้าที่นำไปใช้

คอมพิวเตอร์แก้ไข

รหัส ผลลัพธ์ ผู้ใช้
{{ผู้ใช้ คอมพิวเตอร์}}
  ผู้ใช้คนนี้สนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
หน้าที่นำไปใช้
{{ผู้ใช้ อีเมล}}
@ ผู้ใช้คนนี้สามารถติดต่อได้ทางอีเมล
หน้าที่นำไปใช้
{{ผู้ใช้ ยูทูบ}}
  ผู้ใช้คนนี้มีช่องอยู่บนยูทูบ
หน้าที่นำไปใช้
{{ผู้ใช้ ทวิตเตอร์}} แม่แบบ:ผู้ใช้ ทวิตเตอร์ หน้าที่นำไปใช้
{{ผู้ใช้ กูเกิล}} แม่แบบ:ผู้ใช้ กูเกิล หน้าที่นำไปใช้