แม่แบบ:ผู้ใช้ คอมพิวเตอร์

Computer n screen.svg ผู้ใช้คนนี้สนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์