แม่แบบ:ผู้ใช้ เลี้ยงหมา

Australian Shepherd Dog (head).jpg ผู้ใช้คนนี้ได้เลี้ยงหมาหนึ่งตัวหรือหลายตัว