ภาษาเยอรมัน/ภาคผนวก/ตัวเลข

เลข ภาพ คำ คำอ่าน
1
Dc one.svg
eins ไอนฺส
2
Dc two.png
zwei สไว
3
Dc three.svg
dritte ดริทเทอะ
4
Dc four.svg
vierte  เฟียเทอะ
5
Dc five.svg
fünfte  ฟึนฟฺเทอะ
6
Six pack rings.JPG
sechste เซ็คซเทอะ
7
Septagram-starofbabalon.svg
siebte  ซีปเทอะ
8
Eight rayed star (red).svg
achte อ้าคเทอะ
9
Nine2008.svg
neunte นอยนฺเทอะ
10
CD's Ubuntu 10.10.jpg
zehnte  เซนเทอะ
100
Cube-100%.svg
hundertste  ฮุนเดรทซฺเทอะ
1,000 tausendste เท้าเซนซฺเทอะ
1,000,000 millionste ไอนฺมิลลิิอารฺเดอะ

ดูเพิ่มแก้ไข

Deutschsprache ภาษาเยอรมัน
  ไวยากรณ์

  ตัวอักษรและการออกเสียงการกคำนามคำสรรพนามคำกริยาคำคุณศัพท์และคำวิเศษณ์คำสันธานคำบุพบทประโยค

  ภาคผนวก

  คำศัพท์วลีชื่อFalse Friendsตัวเลข