ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/คำนาม/สามานยนาม

หมายถึง คำนามที่เป็นชื่อเรียกของคน สัตว์ และสิ่งของ สถานที่ ไม่ใช่ชื่อเฉพาะ

ตัวอย่างแก้ไข

Bird / Tiger / Elephant / Man / Girl / Uncle / Sky / Sun / Table / Kitchen / Car / School / Pen / Road เป็นต้น

ดูเพิ่มแก้ไข