ภาษาอังกฤษ/คำศัพท์/จำนวน

บทนี้ว่าด้วยจำนวน (Numbers)

จำนวนเชิงการนับ (Ordinal numbers) แก้ไข

จำนวน ภาษาอังกฤษ
รูป ออกเสียง
  บริติช   อเมริกัน
0 zero เซียร์โร เซียร์-โอ, ซิโร
1 one วัน
2 two ทู ทุ
3 three ธรี[lower-alpha 1]
4 four ฟอร์
5 five ฟายฟ์
6 six ซิคส์
7 seven เซฟ-เอิน เซฟ-อัน
8 eight เอต
9 nine นายน์
10 ten เท็น
11 eleven อิเลฟ-อัน (อิ, อี, อะ)เลฟ-อัน,
12 twelve ทเวิลฟ์
13 thirteen เธอร์ทีน[lower-alpha 1] (เธอร์, เธิร์ต)ทีน[lower-alpha 1]
14 fourteen โฟร์ทีน ฟอร์ตทีน
15 fifteen ฟิฟทีน
16 sixteen ซิคส์ทีน
17 seventeen เซฟ-อันทีน
18 eighteen (เอย์,เอต)ทิน เอย์ทีน
19 nineteen นายน์ทีน
20 twenty ทเวนทิ ทเวนทิ, ทเวนิ
21 ถึง 29 ใช้ twenty-one เรื่อยไปจน twenty-nine (ใช้กับ 31 ถึง 39 ... 91 ถึง 99 ด้วย) และสังเกตว่าหลักสิบจะมีการเติม hyphen เชื่อม
30 thirty เธอทิ[lower-alpha 1] เธอร์ที, เธอริ[lower-alpha 1]
40 forty ฟอร์ที ฟอร์ทิ, ฟอร์ริ
50 fifty ฟิฟทิ
60 sixty ซฺิคส์ทิ
70 seventy เซฟ-อันทิ เซฟ-อัน(ทิ,ดิ)
80 eighty เอย์ทิ เอย์ดิ
90 ninety นายน์ทิ นายน์(ทิ,ดิ)
100 one hundred วัน ฮันดรัด, วัน ฮันดริด วัน ฮันดรัด, วัน ฮันเดิร์ด
200 ถึง 900 ใช้ว่า two hundred เรื่อยไปจนถึง nine hundred สังเกตว่า hundred ไม่ต้องทำเป็นรูปพหูพจน์
1000 one thousand วัน ธาวซันด์, วัน ธาวซ์อึนด์[lower-alpha 1] วัน ธาวซันด์, วัน ธาวซ์อึนด์, วัน ธาวซินด์[lower-alpha 1]
จำนวนหลักหมื่นและหลักแสนใช้ว่า ten thousand (แปลตามตัวว่าสิบพัน) และ hundred thousand (แปลว่าร้อยพัน) ตามลำดับ สังเกตว่า thousand ไม่ต้องทำเป็นรูปพหูพจน์
1,000,000 one million วัน มิลยัน

จำนวนนับเชิงอันดับที่ (Cardinal numbers) แก้ไข

อันดับที่ ภาษาอังกฤษ
รูป ออกเสียง
  บริติช   อเมริกัน
1 first (1st) เฟิสต์
2 second (2nd) เซค-คันต์ เซค-อัน(ต์,ท์), เซคอึน(ด์,ท์)
3 third (3rd) เธอด์[lower-alpha 1]
4 forth (4th) ฟอร์ธ[lower-alpha 1]
5 fifth (5th) ฟิฟธ์[lower-alpha 1]
6 sixth (6th) ออกเสียงเติม /θ/ ต่อท้ายจำนวนเชิงการนับปกติ
7 seventh (7th)
8 eighth (8th)
9 ninth (9th)
10 tenth (10th)
11 eleventh (11th)
12 twelfth (12th)
13 thirteenth (13th)
14 fourteenth (14th)
15 fifteenth (15th)
16 sixteenth (16th)
17 seventeenth (17th)
18 eighteenth (18th)
19 nineteenth (19th)
20 twentieth (20th)
30 thirtieth (30th)
40 fortieth (40th)
50 fiftieth (50th)
60 sixtieth (60th)
70 seventieth (70th)
80 eightieth (80th)
90 ninetieth (90th)
100 one hundredth (100th)

การเขียนรูปย่อเขียนโดยใช้เลขนั้นตามด้วยอักษรสองตัวท้าย (st, nd, rd หรือ th) เช่น eleventh ย่อเป็น 11th, twenty-first ย่อเป็น 21st, thirty-third ย่อเป็น 33rd

จำนวนเชิงอันดับที่ที่ใหญ่กว่านี้มักไม่ค่อยพบเขียนรูปเต็ม พบเฉพาะรูปย่อ

คำบอกปริมาณ แก้ไข

คำบอกปริมาณเป็นจำนวน

ภาษาอังกฤษ ไทย
รูป ออกเสียง
  บริติช   อเมริกัน
half ฮาฟ แฮ็ฟ 1/2 (ครึ่ง)
quarter ค(ว)อร์ทะ 1/4
dozen ดะซึน 12 (โหล)

การบอกปริมาณเป็นเศษส่วน ใช้คำสองคำเพื่อบอกเศษและส่วน เศษใช้จำนวนเชิงการนับ และส่วนใช้จำนวนเชิงอันดับที่ เช่น

  •   one-third, a third
  •   two-fifths

สังเกตว่ารูปเขียนจะมีเครื่องหมาย hyphen คั่น (ยกเว้น a ไม่ต้องใช้) และเมื่อเศษไม่ใช่ 1 ส่วนจะเปลี่ยนเป็นรูปพหูพจน์ด้วย

เชิงอรรถ แก้ไข

  1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 /θ/ เป็นหน่วยเสียงที่ไม่มีในภาษาไทย ดูที่ บทว่าด้วยการออกเสียงก่อนหน้านี้ ส่วนในที่นี้จะใช้ ธ แทน