ภาษาฝรั่งเศส/บทเรียน/คำทักทาย

คำศัพท์ · การทักทาย · Les salutationsแก้ไข

Salut   /sa.ly/ (ซาลือ) หวัดดี/ลาก่อน ไม่เป็นทางการ
Bonjour   /bɔ̃.ʒuʁ/ (บง(n)-ฌูร์) สวัสดี คำทักทายปกติ; ใช้ได้ตลอดวัน
Bonsoir   /bɔ̃.swaʁ/ (บง(n)-ซวา) สวัสดียามเย็น, ราตรีสวัสดิ์, สวัสดี หลัง 19:00 น. (หนึ่งทุ่ม)
Bonne soirée /bɔn swaʁ.e/ (บอน ซวาร์-เอ) สวัสดียามเย็น une soirée ยังหมายถึงงานเลี้ยง (party) ได้ด้วย
Bonne nuit   /bɔn‿nɥi/ (บอน นูอี) ราตรีสวัสดิ์ คำบอกลาปกติหลังมืดแล้ว
Quoi de neuf ? /kwɑ də nœf/ (กวา เดอะ เนิฟ) เป็นไงบ้าง ความหมายตามอักษร: มีอะไรใหม่
Pas grand-chose. /pa gʁɑ̃ ʃoz/ (ปา กรัง(n) โชส์) ไม่ค่อยมีอะไร ความหมายตามอักษร: ไม่มีเรื่องใหญ่

เมื่อคุยกับคนรู้จักวัยเดียวกัน หรือกับเด็ก ใช้ Salut เป็นคำทักทาย นอกจากนี้ยังอาจจำว่ามีคู่เพศชาย/หญิง คู่ทักทายและคู่บอกลา


jour : bonjour / bonne journée
matin : bonjour / bonne matinée (เช้า), bonne journée (เช้าหรือสาย)
après-midi : bonjour / bon(ne) après-midi (บ่าย), bonne journée (บ่ายหรือบ่ายแก่), bonne soirée (บ่ายแก่)
soir : bonjour, bonsoir / bonne soirée (เย็นหรือเย็นมาก), bonne nuit (เย็นมาก)
nuit : bonjour, bonsoir / bonne nuit

คำศัพท์ · บอกลา · Au revoirแก้ไข

Salut   /sa.ly/ (ซาลือ) หวัดดี/ลาก่อน ไม่เป็นทางการ
Au revoir /o ʁɘ.vwaʁ/ (โอ เคอวัวร์) ลาก่อน ความหมายตามอักษร: จนพบกันอีก
À demain /a dɘmɛ̃/ (อา เดอมัง(n)) เจอกันพรุ่งนี้ ความหมายตามอักษร: ถึง/จนพรุ่งนี้
À tout à l'heure /a tu‿ta lœʁ/ (อา ตูตา เลอร์) เจอกัน (ในวันนี้) เป็นสำนวน
À la prochaine /a la proʃɛn/ (อา ลา พรอ-เชน) เจอกัน (พรุ่งนี้) ความหมายตามอักษร: ถึง/จนครั้งหน้า
À bientôt /a bjɛ̃.to/ (อา เบีย(น)-โต) เจอกันเร็ว ๆ นี้ ความหมายตามอักษร: ถึง/จนเร็ว ๆ นี้
À plus tard /a ply taʁ/ (อา พลือ ตา) เจอกันใหม่ À plus (เป็นฉบับสั้น ๆ ของ "เจอกัน")
Ciao /tʃao/ (ชาโอ) ลาก่อน ภาษาอิตาลี
Bonne soirée /bɔn swaʁ.e/ (บอน ซวาค์เอ) ขอให้ยามเย็นที่ดี (Have a good evening)
Bonne journée /bɔn ʒuʁ.ne/ (บอน ฌูร์เน) ขอให้มีวันที่ดี (Have a good day)

คำศัพท์ · ชื่อ แก้ไข

เมื่อถามชื่ออย่างไม่เป็นทางการใช้ว่า Tu t'appelles comment ? (ตู ตาเปล กอมมัง) ปกติตอบโดยบอกชื่อเลยก็ได้ หรืออาจตอบด้วย je m'appelle (เชอ มาเปล) หมายถึง "ฉันชื่อ" (ความหมายตามอักษร "ฉันเรียกตัวเองว่า")

Jacques Bonsoir, Marie.
สวัสดียามเย็น Marie
Marie Euh ? Tu t'appelles comment ?
เอ คุณชื่ออะไร
Jacques Moi, je m'appelle Jacques.
ฉัน ฉันชื่อ Jacques.
Marie Ah, oui. Quoi de neuf, Jacques ?
อาใช่ มีเรื่องใหม่ไหม Jacques
Jacques Pas grand-chose. Alors, au revoir, à demain, Marie.
ไม่มาก งั้นลาก่อน เจอกันพรุ่งนี้ Marie
Marie À la prochaine, Jacques.
แล้วเจอกัน Jacques

คำศัพท์ · สบายดีไหม · Ça va ?แก้ไข

Comment allez-vous ? (ทางการ) ,
Comment vas-tu ? (ไม่เป็นทางการ) ,
Comment ça va ? / Ça va ? (ไม่เป็นทางการ)
/kɔmɑ̃‿tal.e vu/ (กอ-มา(n) ตาเลย์ วู),
/kɔmɑ̃ va ty/ (กอ-มา(n) วา ตือ),
/kɔmɑ̃ sa va/ (กอ-มา(n) ซา วา)
สบายดีไหม ความหมายตามอักษร: คุณไปอย่างไร
Est-ce que vous allez bien ? /eskə vu‿zal.e bjɛ̃/ (เอส เกอ วู-ซาเลย์ เบีย(น)) คุณสบายดีไหม?
Ça va (très) bien Ça va.oga, /sa va (tʁɛ) bjɛ̃/ (ซา วา เบีย(น)) ฉันสบายดี (มาก) ความหมายตามอักษร: มันกำลังไปได้ดี
Je vais bien /ʒə ve bjɛ̃/ (เชอ เว เบีย(น)) ฉันสบายดี
Ça va
Oui, ça va
/sa va/ (ซา วา)
/wi sa va/ (วี ซา วา)
กำลังไปได้ดี
ใช่ สบายดี
Très bien, merci /tʁɛ bjɛ̃ mɛʁsi/ (เทร เบีย(น) เมร์-ซี) ดีมาก ขอบคุณ
Pas mal /pa mal/ (ปา มาล) ไม่เลว
Pas si bien/pas très bien /pa si (tʁɛ) bjɛ̃/ (ปา เซ (เทร) เบีย(น)) ไม่ค่อยดี
(très) mal /tʁɛ mal/ ((เตร) มาล) แย่ (มา)
Comme ci, comme ça /kɔm si kɔm sa/ (กอม เซ กอม ซา) เฉย ๆ
Désolé(e) Fr-désolé.ogg, /de.zɔ.le/ (เด-โซ-เล) ขอโทษ ภาษาเขียนเพศหญิงใช้ Désolée แต่ออกเสียงเหมือนกัน
Et toi ?
Et vous ?
/e twɑ/ (เอ ตวา)
/e vu/ (เอ วู)
แล้วคุณล่ะ (ไม่เป็นทางการ)
แล้วคุณล่ะ (เป็นทางการ)

บทโต้ตอบ: เพื่อนสองคน Olivier และ Luc กำลังสนทนากัน

Olivier Salut Luc. Ça va ?
หวัดดี Luc สบายดีไหม
Luc Ça va bien, merci. Et toi, ça va ?
สบายดี ขอบคุณ เธอล่ะ สบายดีไหม
Olivier Pas mal.
ไม่เลว
Luc Quoi de neuf ?
มีเรื่องใหม่ไหม
Olivier Pas grand-chose. Au revoir Luc.
ไม่มาก ลาก่อน Luc
Luc Au revoir, à demain.
ลาก่อน เจอกันพรุ่งนี้

Ça va ? ใช้ถามว่าสบายดีไหม วิธีที่เป็นทางการกว่าคือ Comment allez-vous ? คุณตอบโดยใช้ ça va ซึ่งในที่นี้หมายถึง "ฉันสบายดี" คำกริยาวิเศษณ์ bien   /bjɛ̃/ (เบีย(น)) ใช้บอกว่า "ดี" มักใช้โดด ๆ หรือใช้เป็น Ça va bien. คำว่า bien นำหน้าโดยคำกริยาวิเศษณ์บางคำเพื่อระบุว่าคุณสบายดีระดับใด วลีทั่วไปได้แก่ assez bien หมายถึง "ค่อนข้างดี", très bien หมายถึง "ดีมาก", และ vraiment bien หมายถึง "ดีเลย" คำกริยาวิเศษณ์ mal   /mal/ (มาล) ใช้บอกว่า "แย่" ทั่วไปเติม pas   (ปา) (ไม่) กับ mal เป็น pas mal ซึ่งหมายถึง "ไม่เลว"

เพื่อให้สุภาพ คุณสามารุเติม merci   (แมร์ซี) หมายถึง "ขอบคุณ" ในคำตอบ เช่น très bien, merci

แบบฝึกหัด แก้ไข

Exerciseแปล

(Highlight or hover over a line to show the answer.)

แปลจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย
Bonne soirée ขอให้มียามเย็นที่ดี
À tout à l'heure แล้วเจอกัน (ในวันนี้)
Je vais bien. ฉันสบายดี
Et vous ? แล้วคุณล่ะ
À demain เจอกันพรุ่งนี้
Comment allez-vous ? คุณสบายดีไหม
Salut หวัดดี/ลาก่อน
Très bien, merci. ดีมาก ขอบคุณ
Est-ce que vous allez bien ? คุณสบายดีใหม่
Je m'appelle ฉันชื่อ
Bonne nuit ราตรีสวัสดิ์
À bientôt เจอกันเร็ว ๆ นี้
Pas si bien/pas très bien ไม่ค่อยดี
Ça va bien สบายดี
Bonjour สวัสดี
Exerciseแปล

(Highlight or hover over a line to show the answer.)

แปลภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
คุณชื่ออะไร Tu t'appelles comment ?
ขอให้มีวันที่ดี Bonne journée
หวัดดี Salut.
ไม่มาก Pas grand-chose.
ขอให้มียามเย็นที่ดี Bonne soirée
Exerciseคำตอบ
เพื่อนของคุณ François เจอคุณแล้วเริ่มต้นสนทนา คุณจะตอบอย่างไร
  • François: Salut. Comment vas-tu ?
  • You: _________
  • François: Quoi de neuf ?
  • You: _________
  • François: À la prochaine.
  • You: _________


Exerciseคำโต้ตอบวลีพื้นฐาน
เรียงลำดับบทสนทนาต่อไปนี้
FirstSecondThirdFourth
1. MichelJe ne vais pas très bien.Bonjour, JacquesAu revoirComment ça va?
2. JacquesDésolé.Ça va très bien! Et vous? Allez-vous bien?À demain.Salut, Michel!
Solution
FirstSecondThirdFourth
1. MichelBonjour, JacquesComment ça va?Je ne vais pas très bien.Au revoir
2. JacquesSalut, Michel!Ça va très bien! Et vous? Allez-vous bien?Désolé.À demain.บทนำ · Introduction
ประวัติศาสตร์ ขอบเขตของภาษา ข้อแนะนำการเรียนภาษาฝรั่งเศส
ชุดตัวอักษร · L'alphabet
Grammar · Letters and examples, final consonants, dental consonants, b and p, aspirated vs. non-aspirated h, diacritics (accents)
Vocabulary · Punctuation
คำทักทาย · Les salutations
Vocabulary · Greetings, good-byes, How are you?, names
ภาษาระดับทางการ · Le discours formel
Grammar · Vous vs. tu
Vocabulary · Courtesy, titles, asking for one's name
จำนวน · Les nombres
Vocabulary · Cardinal numbers, mathematics, How much?, ordinal numbers
วันที่ · Les dates
Vocabulary · Days, months, seasons, age
การบอกเวลา · L'heure
Vocabulary · Time, time of day
ทบทวน · แบบฝึกหัด · ทดสอบ