ภาษาฝรั่งเศส (Le Français)

อักขระภาษาฝรั่งเศส (L'alphabet français)แก้ไข

 • a อา
 • b เบ
 • c เซ
 • d เด
 • e เออ
 • f แอฟ
 • g เช
 • h อาช
 • i อี
 • j ชี
 • k กา
 • l แอล
 • m แอม
 • n แอน
 • o โอ
 • p เป
 • q กู
 • r แอร์
 • s แอส
 • t เต
 • u อู
 • v เว
 • w ดูเบลอเว
 • x อิกซ์
 • y อีเเกร็ส
 • z แซด

ตัวอักษรหัวเรื่องแก้ไข

การทักทายแก้ไข

 • Bonjour บงฌูร์ สวัสดี
 • Je m'appelle.... เฌอ มาแป็ล ฉันชื่อ
 • Comment allez-vous? กอมอง ตาเล่ วู? คุณสบายดีมั้ย
 • Je vais bien. เฌอ เว เบียง ฉันสบายดี
 • Et vous? เอ วู? แล้วคุณล่ะ
 • Merci แมร์คซี่ ขอบคุณ
 • Merci beaucoup แมร์คซี่ โบกู ขอบคุณมาก
 • A bientot อา เบียงโต แล้วพบกันใหม่
 • Bonsoir บงซัวค์ = สวัสดีตอนเย็น Good evening
 • Bonne nuit บอนนุย = ราตรีสวัสดิ์ Good night

คำศัพท์แก้ไข

คำศัพท์แบ่งตามหัวข้อ