ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:วิกิเยาวชนคืออะไร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(สร้างหน้าด้วย "{{ฉบับร่าง|WB:WIWJ}} เป้าหมายของ'''วิกิเยาวชน'''คือผลิตตำราสาร...")
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ฉบับร่าง|WB:WIWJ}}
 
เป้าหมายของ'''[[วิกิเยาวชน]]'''คือผลิตตำราสารคดี ({{lang|en|non-fiction book}}) สำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุสิบสองปี ตำราเหล่านี้อาจมีรูปแบบเป็นสารานุกรมขนาดสั้นเชิงลึก ({{lang|en|macropedia}}) หนังสือตำรา ({{lang|en|textbook}}) หรือแบบสอนอ่าน ({{lang|en|primer}}) ก็ได้
 
วิกิเยาวชนคือแหล่งรวบรวมตำราสำหรับเด็กที่เขียนโดยอาสาสมัครจากชุมชนทั่วโลก ตำราของวิกิเยาวชนถูกสร้างขึ้นภายใต้ขนบธรรมเนียบธรรมเนียมบางประการ วิกิเยาวชนจะต้อง:
*'''เป็นมิตรกับเด็ก''' ตำราของเราถูกเขียนขึ้นโดยคำนึงถึงเด็ก หัวเรื่องของตำราถูกเลือกเพราะมีความน่าสนใจสำหรับเด็ก ตำราเหล่านี้มีภาพประกอบมากมายทั้งรูปถ่าย แผนภาพ รูปวาดและภาพวาดต้นฉบับ
*'''ร่วมมือกัน''' ตำราของวิกิเยาวชนไม่ได้มีผู้แต่งแค่คนเดียวแต่ถูถูกสร้างขึ้นโดยผู้ที่ให้ความสนใจจำนวนมากมาทำงานร่วมกัน
*'''สนุก''' เราเขียนตำราที่ง่ายต่อการเข้าใจและเหมาะสมกับวัย มีรูปแบบการเขียนที่ไม่ซับซ้อนและเป็นมิตร
*'''เชื่อถือได้''' ตำราแสดงถึงสารสนเทศที่สามารถพิสูจน์ได้และหลีกเลี่ยงความคิดเห็นส่วนตัว งานวิจัยต้นฉบับและบันเทิงคดี
 
ถ้าคุณพบตำราหรือบทความที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้ [[WB:BOLD|ขอให้กล้าที่จะแก้ไขตำรา]]!
 
== ความเกี่ยวข้องกับวิกิตำรา ==
วิกิเยาวชนคือส่วนหนึ่งของมูลนิธิวิกิมีเดียรวมถึงวิกิตำราและอยู่ภายใต้กฎและนโยบายของโครงการ วิกิเยาวชนยังมีแนวปฏิบัติเป็นของตนเองนอกเหนือจากแนวปฏิบัติที่มีอยู่ ในบางครั้งนโยบายของวิกิเยาวชนมีความแตกต่างจากนโยบายอื่นของวิกิตำรา ตัวอย่างเช่น สารานุกรมเชิงลึกสำหรับหัวข้อเฉพาะได้รับการอนุญาตให้มีได้ในวิกิเยาวชนแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้มีในส่วนอื่นของวิกิตำรา
 
{{นโยบายและแนวปฏิบัติวิกิตำรา}}