ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทคนิคการนำเสนอพาวเวอร์พอยต์/ฟอนต์และสี"

Geonuch ย้ายหน้า เทคนิคการนำเสนอ Power Point/ฟอนต์และสี ไปยัง เทคนิคการนำเสนอพาวเวอร์พอยต์/ฟอนต์และสี โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา
Geonuch ย้ายหน้า เทคนิคการนำเสนอ Power Point/ฟอนต์และสี ไปยัง เทคนิคการนำเสนอพาวเวอร์พอยต์/ฟอนต์และสี โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา
(ไม่แตกต่าง)