เทคนิคการนำเสนอพาวเวอร์พอยต์/ฟอนต์และสี

ฟอนต์ (เปรียบเทียบขนาด)แก้ไข

 • Angsana UPC 24: ตัวหนังสือควรจะอ่านง่าย  (Readable) และชัดเจน (Clear) ไม่บางเกินไป (Not Too Thin) และ ภาษาไทยกับ English ควรจะตัวเท่ากัน
 • Angsana New 24: ตัวหนังสือควรจะอ่านง่าย (Readable) และชัดเจน (Clear) ไม่บางเกินไป (Not Too Thin) และ ภาษาไทยกับ English ควรจะตัวเท่ากัน
 • Browallia New 24: ตัวหนังสือควรจะอ่านง่าย  (Readable) และชัดเจน (Clear) ไม่บางเกินไป (Not Too Thin) และ ภาษาไทยกับ English ควรจะตัวเท่ากัน
 • Cordia New 24: ตัวหนังสือควรจะอ่านง่าย (Readable) และชัดเจน (Clear) ไม่บางเกินไป (Not Too Thin) และ ภาษาไทยกับ English ควรจะตัวเท่ากัน
 • Tahoma 18: ตัวหนังสือควรจะอ่านง่าย  (Readable) และชัดเจน (Clear) ไม่บางเกินไป (Not Too Thin) และ ภาษาไทยกับ English ควรจะตัวเท่ากัน

ข้อแนะนำแก้ไข

 • อย่าใช้ฟอนต์หลายแบบ อย่างมากสองต่อ slide
 • ขนาดของ bullet แรกไม่ควรเล็กกว่า ๒๘
 • ขนาดของ bullet ที่สองไม่ควรเล็กกว่า ๒๔
 • ไม่ควรใช้ bullet ขนาดเล็กกว่า ๑๖ ในทุกกรณี

การใช้ตัวอักษรแก้ไข

การใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แก้ไข

ในภาษาอังกฤษ อย่าใช้ทุกตัวเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ALL CAPITAL LETTERS เพราะอ่านยาก ใช้เฉพาะ คำย่อ ไม่ควรใช้เน้นคำ

การใช้ตัวเอียงแก้ไข

 • ใช้สำหรับคำพูดที่อ้างจากผู้อื่น “quotes”
 • ใช้สำหรับ highlight แนวคิดหรือคำสำคัญ
 • ใช้สำหรับชื่อเอกสารอ้างอิง titles

Bulletsแก้ไข

 • การทำ bullet ไม่จำเป็นต้องใส่ประโยคเต็มอย่างละเอียด
 • ใส่เฉพาะคำสั้นๆ กระชับ
 • ใช้เป็นแนวบอกผู้ฟังว่าจะพูดอะไรเท่านั้น
 • ควรอยู่ภายในบรรทัดเดียวหรือสองบรรทัดอย่างมาก
 • ในหนึ่งหน้า
 • ไม่ควรมีเกิน  6 bullets
 • ถ้ามีรูปหรือคำยาวๆ ก็ไม่ควรมีเกิน 5 bullets
 • ถ้ามีข้อความมาก จะไม่มีใครอ่าน
 • เพราะผู้ฟังจะคาดเดาว่า “สิ่งที่คุณกำลังพูดไม่ต่างจากที่คุณเขียน”

สีในเชิงจิตวิทยาแก้ไข

สีน้ำเงินเข้มแก้ไข

ความน่าเชื่อถือ แน่นอน

สีแดงแก้ไข

ความโชคดี กระตือรือร้น แต่ขาดความยับยั้ง

สีขาวแก้ไข

ความสะอาด แต่ขาดเรื่องการปฏิบัติ

สีดำแก้ไข

ความลึกลับ ความเชื่อ แต่อาจเติมเรื่องความกลัว

สีฟ้าแก้ไข

สดใส แต่ขาดความหนักแน่น

สีเขียวแก้ไข

เรียบง่าย สบาย แต่ขาดอารมณ์การทำงาน

สีชมพูแก้ไข

ออกเชิงผู้หญิง หวาน

สีส้มแก้ไข

กระตือรือร้น น่าสนใจ แต่อ่านยาก

การให้สีพื้นและสีตัวอักขระแก้ไข

 • ตัวหนังสือขาวบนพื้นดำ จะไม่ดีสำหรับห้องขนาดผู้ฟังหลังห้องไกลกว่า ๖ เมตร
 • อย่าใช้ฟอนต์สีเข้มบนพื้นเข้ม
 • อย่าใช้ฟอนต์สีอ่อนบนพื้นสีอ่อน
 • อย่าใส่สีพื้นเข้มในห้องมืด
 • แสงจากฉากหลังสีขาวมีพลังงานมากกว่าแสงจากตัวหนังสือสีขาว

สารบัญแก้ไข