การเปลี่ยนแปลงตัวกรองล่าสุด

ป้ายนำทางตัวกรองการละเมิดกฎ (หน้าแรก | การเปลี่ยนแปลงตัวกรองล่าสุด | ตรวจสอบการแก้ไขที่ผ่านมา | ปูมการละเมิดกฎ)
แบ่งละเอียดการค้นหา
ตัวกรอง เวลา ผู้ใช้ รายละเอียดตัวกรองสาธารณะ ตัวบ่งชี้ การกระทำ การเปลี่ยนแปลง
9 09:30, 7 พฤษภาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ป้ายคำอธิบายส่วนหัวของหน้าสำคัญถูกลบ  
 • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed-header
การเปลี่ยนแปลง
9 09:28, 7 พฤษภาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ป้ายคำอธิบายส่วนหัวของหน้าสำคัญถูกลบ เปิดใช้งาน
 • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed-header
การเปลี่ยนแปลง
9 09:25, 7 พฤษภาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ป้ายคำอธิบายส่วนหัวของหน้าสำคัญถูกลบ เปิดใช้งาน
 • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed-header
การเปลี่ยนแปลง
9 09:22, 7 พฤษภาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ป้ายคำอธิบายส่วนหัวของหน้าสำคัญถูกลบ เปิดใช้งาน
 • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed-header
การเปลี่ยนแปลง
9 09:21, 7 พฤษภาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ป้ายคำอธิบายส่วนหัวของหน้าสำคัญถูกลบ เปิดใช้งาน
 • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed-header
การเปลี่ยนแปลง
9 19:33, 6 พฤษภาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ป้ายคำอธิบายส่วนหัวของหน้าสำคัญถูกลบ เปิดใช้งาน
 • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed-talkheader
 
2 19:12, 6 พฤษภาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
  การเปลี่ยนแปลง
  2 19:11, 6 พฤษภาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
  • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
  การเปลี่ยนแปลง
  1 21:03, 5 พฤษภาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล เปิดใช้งาน
  • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
  การเปลี่ยนแปลง
  1 20:39, 5 พฤษภาคม 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล เปิดใช้งาน
  • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
  การเปลี่ยนแปลง
  3 11:23, 4 กุมภาพันธ์ 2563 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ลบป้ายแจ้งลบ เปิดใช้งาน
  • เตือน: abusefilter-warning
  • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
  การเปลี่ยนแปลง
  4 08:14, 14 ธันวาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ทำหน้าว่าง เปิดใช้งาน
  • เตือน: abusefilter-warning-blanking
  • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
  การเปลี่ยนแปลง
  1 22:18, 11 ธันวาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล เปิดใช้งาน
  • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
  การเปลี่ยนแปลง
  2 15:49, 8 กรกฎาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
   การเปลี่ยนแปลง
   2 13:17, 8 กรกฎาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
    การเปลี่ยนแปลง
    2 12:37, 8 กรกฎาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
     การเปลี่ยนแปลง
     2 19:36, 4 กรกฎาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
      การเปลี่ยนแปลง
      2 19:35, 4 กรกฎาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch  
       การเปลี่ยนแปลง
       2 16:37, 10 มิถุนายน 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch  
       • เตือน: abusefilter-warning
       • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
       การเปลี่ยนแปลง
       6 16:36, 10 มิถุนายน 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) สร้างตำราสั้นมาก เปิดใช้งาน
       • เตือน: abusefilter-warning
       • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
        
       1 07:54, 3 มิถุนายน 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล เปิดใช้งาน
       • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
       การเปลี่ยนแปลง
       1 02:19, 3 มิถุนายน 2562 B20180 (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล  
       • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
       การเปลี่ยนแปลง
       1 11:14, 19 พฤษภาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล  
       • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
       การเปลี่ยนแปลง
       4 09:03, 11 พฤษภาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ทำหน้าว่าง เปิดใช้งาน
       • เตือน: abusefilter-warning-blanking
       • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
        
       1 18:44, 6 พฤษภาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล เปิดใช้งาน
       • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
       การเปลี่ยนแปลง
       3 09:47, 4 พฤษภาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ลบป้ายแจ้งลบ เปิดใช้งาน
       • เตือน: abusefilter-warning
       • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
        
       2 09:39, 4 พฤษภาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
       • เตือน: abusefilter-warning
       • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
       การเปลี่ยนแปลง
       2 09:39, 4 พฤษภาคม 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch  
       • เตือน: abusefilter-warning
       • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
       การเปลี่ยนแปลง
       2 19:51, 21 เมษายน 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch  
       • เตือน: abusefilter-warning
       การเปลี่ยนแปลง
       2 11:14, 21 เมษายน 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
       • เตือน: abusefilter-warning
       การเปลี่ยนแปลง
       2 11:06, 21 เมษายน 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
       • เตือน: abusefilter-warning
       การเปลี่ยนแปลง
       2 10:44, 21 เมษายน 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
       • เตือน: abusefilter-warning
       การเปลี่ยนแปลง
       2 10:42, 21 เมษายน 2562 Geonuch (คุย | ส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
       • ตรงเฉพาะเมื่อเกินขีดจำกัด: อนุญาต 3 การกระทำทุก 60 วินาที โดยจัดกลุ่มการจำกัดผลลัพธ์ตาม: บัญชีผู้ใช้
        
       1 20:03, 4 มิถุนายน 2561 B20180 (คุย | ส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล เปิดใช้งาน
       • ห้ามการกระทำ