เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลงตัวกรองล่าสุด

ป้ายนำทางตัวกรองการละเมิดกฎ (หน้าแรก | การเปลี่ยนแปลงตัวกรองล่าสุด | ตรวจสอบการแก้ไขที่ผ่านมา | ปูมการละเมิด)
แบ่งละเอียดการค้นหา
ตัวกรอง เวลา ผู้ใช้ รายละเอียดตัวกรองสาธารณะ ตัวบ่งชี้ การกระทำ การเปลี่ยนแปลง
2 15:49, 8 กรกฎาคม 2562 Geonuch (คุย | มีส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
  การเปลี่ยนแปลง
  2 13:17, 8 กรกฎาคม 2562 Geonuch (คุย | มีส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
   การเปลี่ยนแปลง
   2 12:37, 8 กรกฎาคม 2562 Geonuch (คุย | มีส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
    การเปลี่ยนแปลง
    2 19:36, 4 กรกฎาคม 2562 Geonuch (คุย | มีส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
     การเปลี่ยนแปลง
     2 19:35, 4 กรกฎาคม 2562 Geonuch (คุย | มีส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch  
      การเปลี่ยนแปลง
      2 16:37, 10 มิถุนายน 2562 Geonuch (คุย | มีส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch  
      • เตือน: abusefilter-warning
      • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
      การเปลี่ยนแปลง
      6 16:36, 10 มิถุนายน 2562 Geonuch (คุย | มีส่วนร่วม) สร้างตำราสั้นมาก เปิดใช้งาน
      • เตือน: abusefilter-warning
      • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
       
      1 07:54, 3 มิถุนายน 2562 Geonuch (คุย | มีส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล เปิดใช้งาน
      • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
      การเปลี่ยนแปลง
      1 02:19, 3 มิถุนายน 2562 B20180 (คุย | มีส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล  
      • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
      การเปลี่ยนแปลง
      1 11:14, 19 พฤษภาคม 2562 Geonuch (คุย | มีส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล  
      • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
      การเปลี่ยนแปลง
      4 09:03, 11 พฤษภาคม 2562 Geonuch (คุย | มีส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ทำหน้าว่าง เปิดใช้งาน
      • เตือน: abusefilter-warning-blanking
      • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
       
      1 18:44, 6 พฤษภาคม 2562 Geonuch (คุย | มีส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล เปิดใช้งาน
      • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
      การเปลี่ยนแปลง
      3 09:47, 4 พฤษภาคม 2562 Geonuch (คุย | มีส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ลบป้ายแจ้งลบ เปิดใช้งาน
      • เตือน: abusefilter-warning
      • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
       
      2 09:39, 4 พฤษภาคม 2562 Geonuch (คุย | มีส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
      • เตือน: abusefilter-warning
      • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
      การเปลี่ยนแปลง
      2 09:39, 4 พฤษภาคม 2562 Geonuch (คุย | มีส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch  
      • เตือน: abusefilter-warning
      • ห้ามการกระทำ: abusefilter-disallowed
      การเปลี่ยนแปลง
      2 19:51, 21 เมษายน 2562 Geonuch (คุย | มีส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch  
      • เตือน: abusefilter-warning
      การเปลี่ยนแปลง
      2 11:14, 21 เมษายน 2562 Geonuch (คุย | มีส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
      • เตือน: abusefilter-warning
      การเปลี่ยนแปลง
      2 11:06, 21 เมษายน 2562 Geonuch (คุย | มีส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
      • เตือน: abusefilter-warning
      การเปลี่ยนแปลง
      2 10:44, 21 เมษายน 2562 Geonuch (คุย | มีส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
      • เตือน: abusefilter-warning
      การเปลี่ยนแปลง
      2 10:42, 21 เมษายน 2562 Geonuch (คุย | มีส่วนร่วม) ตัวกรองทดสอบของ Geonuch เปิดใช้งาน
      • ตรงเฉพาะเมื่อเกินขีดจำกัด: อนุญาต 3 การกระทำทุก 60 วินาที โดยจัดกลุ่มการจำกัดผลลัพธ์ตาม: บัญชีผู้ใช้
       
      1 20:03, 4 มิถุนายน 2561 B20180 (คุย | มีส่วนร่วม) ผู้ใช้ใหม่ห้ามแก้ไขแม่แบบ, หมวดหมู่, มอดูล เปิดใช้งาน
      • ห้ามการกระทำ