ความแตกต่างระหว่างรุ่น

รายการรุ่นเมื่อ 02:19, 3 มิถุนายน 2562 โดย B20180รุ่นเมื่อ 07:54, 3 มิถุนายน 2562 โดย Geonuch
ข้อมูลเบื้องต้น
ตัวบ่งชี้:
 
เปิดใช้งาน
หมายเหตุ:
6/5/2562 --Geonuch ยกเว้นตัวกรองให้กับกลุ่มบอตท้องถิ่นกับบอตทั่วโลก
6/5/2562 --Geonuch ยกเว้นตัวกรองให้กับกลุ่มบอตท้องถิ่นกับบอตทั่วโลก
19/5/2562 -- Geonuch ปิดตัวกรองชั่วคราว
19/5/2562 --Geonuch ปิดตัวกรองชั่วคราว
3/6/2562 --Geonuch เปิดใช้งานตัวกรอง แก้ไขตามการอภิปรายตัวกรอง
เงื่อนไขตัวกรอง
เงื่อนไข:
(user_editcount < 10 | !("autoconfirmed" in user_groups))
!("autoconfirmed" in user_rights)
& !("global-bot" in global_user_groups | "bot" in user_groups)
& (article_namespace == 10 | article_namespace == 14 |article_namespace == 828)
& (article_namespace == 10 | article_namespace == 14 |article_namespace == 828)