คุยเรื่องวิกิตำรา:วิกิเยาวชนคืออะไร

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ

รับรองนโยบายแก้ไข

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเนื้อหาในวิกิเยาวชน ขอเชิญผู้ใช้ทุกท่านพิจารณาฉบับร่างนโยบายวิกิเยาวชนคืออะไรซึ่งถูกร่างขึ้นโดยมีต้นแบบจากนโยบายของวิกิตำราภาษาอังกฤษ ถ้าท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือพบข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขหรือเสนอได้ในหน้านี้ครับ --Geonuch (คุย) 14:26, 29 มีนาคม 2563 (+07)

ถ้าไม่มีอะไรขอประกาศใช้เป็นนโยบายนะครับ --Geonuch (คุย) 15:41, 12 เมษายน 2563 (+07)
กลับไปที่หน้าโครงการ "วิกิเยาวชนคืออะไร"