แผนการตลาด แก้ไข

แผนการตลาดรวม ช่วงเวลาที่กำหนด (เช่น หนึ่งปี) และช่วงที่กำหนดของผลิตภัณฑ์และบริการ กับความพยายามทุกแง่มุมขององค์กร ในการวางแผนการตลาดที่สอดคล้องกัน ซึ่งผสมผสานร่วมกันในรูปแบบส่งเสริม เพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด แผนการตลาดจะแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร แต่องค์ประกอบหลักจะมีดังรายการต่อไปนี้

บทสรุปผู้บริหาร แก้ไข

สรุปองค์ประกอบที่สำคัญของแผนการตลาด

บทสรุปผู้บริหารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของแผนการตลาด โดยมุ่งเน้นเฉพาะในผลิตภัณฑ์, การกำหนดราคา, โปรโมชัน และการจัดวาง ส่วนองค์ประกอบอื่นๆที่อาจพิจารณา คือ คน (พนักงาน), กระบวนการ (การให้บริการ), วัตถุ (การให้บริการที่สามารถจับต้องได้สำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพ) และปรัชญา (โดยผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาขององค์กร)

ตัวอย่างบทสรุปผู้บริหารมีดังต่อไปนี้:

'ฟอรัมสำหรับการฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ (Fitt) แผนการตลาดนานาชาติ ค.ศ. 2006'

"ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการเห็นการเจริญเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยนับตั้งแต่โศกนาฏกรรม 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ปฏิกิริยาโดยทั้งภาครัฐและประชาชนต่างเหมือนกัน และได้มีข้อสงสัยเล็กน้อยว่าสหรัฐฯมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความปลอดภัยและจะมีการดำเนินดังกล่าวหรือไม่ เพื่อให้มีการป้องกันประเทศของตนมากขึ้นและเพื่อความสงบสุขทางจิตใจ ในปฏิกิริยาสะท้อนที่มีต่อเหตุการณ์เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ถล่ม ผู้คนและหน่วยงานได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยเป็นจำนวนมาก 5 ปีต่อมา ผู้คนเริ่มเล็งเห็นความจำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันเหตุการณ์คาดไม่ถึงรวมทั้งภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับพลเมืองอย่างพวกเขา มันได้อยู่ในใจของประชาชนโดยทั่วไปในสหรัฐอเมริกา และอื่นๆโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ต่างได้เห็นถึงความจำเป็นต่อการเฝ้าระวังทางสาธารณะเพิ่มขึ้น ในการตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องสำหรับความช่วยเหลือนี้ มาร์ชเน็ตเวิร์กอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในการเสนอการติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัยสำหรับการใช้งานอเนกประสงค์

มาร์ชเน็ตเวิร์กได้รับเครดิตสำหรับการเจาะตลาดในฝั่งชายทะเลตะวันออกโดยได้เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของธนาคารและการขนส่งสาธารณะ ในการรับรู้ของความสำเร็จที่สำคัญเหล่านี้ ก็ขอแนะนำว่ามาร์ชเน็ตเวิร์กยังคงใช้ประโยชน์จากตำแหน่งที่โดดเด่นและได้รับการพิจารณาโดยการขยายการใช้งานของผลิตภัณฑ์ในสองสิ่งใหม่ แต่ก็ให้ความเคารพต่อพื้นที่การตลาด การวิเคราะห์เบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าทรัพย์สินสาธารณะ กับภาคจัดการจราจร และอุตสาหกรรมรถแท็กซี่มีความเหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันรวมถึงการขยายการตลาด

เนื่องด้วยการทำลายทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่เพิ่มขึ้น นั่นได้ส่งผลให้มีตลาดที่ชัดเจนสำหรับผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยที่มุ่งส่งเสริมด้านความปลอดภัยของประชาชน ในขณะเดียวกันมีสิ่งควบคุมค่าใช้จ่ายสาธารณะที่เกี่ยวข้องที่เพิ่มขึ้น โดยได้เลือกบอสตันเป็นสถานที่ทดสอบการตลาด จากการวิจัยเบื้องต้นได้แสดงให้เห็นว่ารัฐที่ปกครองตนเองจะบรรลุผลประโยชน์ที่สำคัญและผลประโยชน์ทางการเงินโดยการติดตั้งกล้องมาร์ชเน็ตเวิร์กสำหรับการสังเกตการณ์ที่จอดรถสาธารณะ การก่อการร้ายได้ลดลง อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอยู่ในระดับต่ำ มีการจราจรเพิ่มขึ้นและความปลอดภัยของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจากความกล้านี้ นอกจากนั้น นวัตกรรมทางเทคโนโลยีนี้ยังได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

ส่วนที่สองที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ คือการใช้กับอุตสาหกรรมรถแท็กซี่ ซึ่งในสหรัฐอเมริกา การขับรถแท็กซี่ถือเป็นอาชีพที่อันตรายที่สุดอันดับ 10 แต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต ดังนั้น ตลาดที่มีศักยภาพแบบอย่างยั่งยืนต่างก็มีความปรารถนาที่จะปรับปรุงสำหรับการเพิ่มความปลอดภัยของทั้งคนขับรถแท็กซี่และผู้โดยสารเช่นดียวกัน การรวมกันของข้อเสนอการรักษาความปลอดภัยโดยกล้องมาร์ชเน็ตเวิร์กกับส่วนปฏิกิริยาตอบสนอง, สื่อโฆษณาสัมผัสแผง ซึ่งเป็นความแตกต่างของมาร์ชเน็ตเวิร์กที่ต้องการเอาชนะคู่แข่งและยังคงประสบความสำเร็จในการขายตัวในด้านเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยในตลาดทั่วไป

แผนการตลาดนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยมาร์ชเน็ตเวิร์กในสองขอบเขตรักษาความปลอดภัยใหม่ของประชาชน การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของบอสตันเป็นเตียงทดสอบ แผนนี้จะได้ประโยชน์จากสิทธิที่จัดตั้งขึ้นก่อนหน้านี้และประสบความสำเร็จในด้านการตลาด ขณะที่ในเวลาเดียวกัน ระบุโอกาสที่จะได้ใช้เทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วในลักษณะนวัตกรรมใหม่ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละวัน"

แหล่งที่มาที่ได้รับอนุญาตโดยผู้เขียน - เคซีย์ ชเลเกล

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) แก้ไข

ตรวจสอบทุกด้านที่อาจส่งผลกระทบต่อยอดขาย

การวิเคราะห์สถานการณ์โดยการตรวจสอบทุกด้านซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการขายของบริษัทหนึ่งบริษัทใด จุดแข็งและจุดอ่อนที่ควรจะมุ่งไปที่แบรนด์และคุณสมบัติของตน ไม่ใช่ที่สภาวะของตลาด ทั้งนี้ SWOT เป็นอักษรย่อที่มาจากคำว่า Strengths (จุดแข็ง), Weaknesses (จุดอ่อน), Opportunities (โอกาส), และ Threats (ภัยคุกคาม)

 • จุดแข็งและจุดอ่อน: การให้ความสำคัญต่อจุดแข็งและจุดอ่อนของแบรนด์ที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน
 • โอกาสและภัยคุกคาม: ระบุโอกาสและภัยคุกคามที่มีอยู่ภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อแบรนด์ที่มีศักยภาพการขาย มุ่งเน้นไปที่แนวโน้มของตลาด, ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
 • คู่แข่ง: วิเคราะห์สิ่งที่คู่แข่งกำลังทำในตลาด

ควรจะตั้งข้อสังเกตว่าการวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อช่วยในการควบคุมความคิดของบุคคลหรือกลุ่มการร่างแผนการตลาด และไม่ควรจะรวมอยู่ในตัวรายงานของคุณเหมือนกับขาดความเป็นมืออาชีพ หากคุณรู้สึกกดดันที่จะรวมการวิเคราะห์ SWOT กับแผนการตลาดของคุณ ให้รวมไว้ในภาคผนวก

เป้าหมาย แก้ไข

เตรียมการ, สร้างความน่าเชื่อถือ และอัปเดทข้อมูลปัจจุบันอย่างต่อเนื่องสำหรับบุคลากรกองทัพสำรอง (ทหาร, พลเรือน ผู้รับเหมา และสมาชิกในครอบครัว) ในด้านการพัฒนาเครื่องมือ, การริเริ่มงาน, โอกาสในการฝึกอบรม, การปฏิบัติที่ดีที่สุด, บทเรียนที่ได้เรียนรู้, ผลิตภัณฑ์การสื่อสาร, แนวโน้ม และความคิดริเริ่มอย่างต่อเนื่องในขอบเขตของความปลอดภัย

แผนปฏิบัติการ แก้ไข

การดำเนินการเฉพาะที่จำเป็นต้องนำมาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมาย

จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินการเฉพาะที่จำเป็นต้องนำมาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนการตลาด และแสดงรายการแต่ละแผนกหรือบุคคลผู้รับผิดชอบที่อยู่ในองค์กรสำหรับดำเนินการปฏิบัติการ

ส่วนประสมทางการตลาด แก้ไข

วิธีการที่ตลาดเป้าหมายมีการเข้าถึงได้ผ่านการผสมผสาน ที่เฉพาะเจาะจงของ P

ส่วนประสมทางการตลาดหรือ 7 P อธิบายถึงวิธีการตลาดเป้าหมาย สามารถเข้าถึงได้โดยผ่านการผสมผสานที่เฉพาะเจาะจงของคุณลักษณะที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งได้แก่: ผลิตภัณฑ์ (product), การกำหนดราคา (pricing), การส่งเสริมการขาย (promotion), สถานที่จำหน่าย (placement), คน (people) (ทีมงาน), กระบวนการ (process) (ของการให้บริการ), กายภาพและการนำเสนอ (physical evidence) (การให้บริการอื่น ๆ ที่จับต้องได้ให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพ) และ ปรัชญา (philosophy) (ด้วยเหตุนี้ผลิตภัณฑ์จึงสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาขององค์กร) โดยแต่ละ "P" จะตรวจสอบและอธิบายถึงวิธีการแก้ไขขององค์ประกอบแบบเฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยองค์กรสำหรับการกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้าที่จัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ แก้ไข

กลยุทธ์สินค้าที่มีความซับซ้อน มันไม่เพียงแต่ประกอบด้วยการพัฒนาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย หากแต่ต้องมุ่งเน้นไปที่ผลประโยชน์ (การรับรู้หรือจริงใจ) ให้แก่ลูกค้าที่มุ่งหวัง

การส่งเสริมการขาย แก้ไข

การส่งเสริมการขาย เป็นการสื่อสารระหว่าง "ผู้ขาย" (ผู้ผลิต, ผู้ค้าส่ง, ร้านค้าปลีก, ผู้ให้บริการ, ฯลฯ) และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง (มักจะอ้างถึงในแง่ของการตลาดเป้าหมายต่าง ๆ) การส่งเสริมการขายและการสื่อสารทางการตลาดจะใช้เครื่องมือ เช่น การโฆษณา, การส่งเสริมการขาย, การตลาดทางตรง, การขายโดยพนักงานขาย, การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด และการเผยแพร่

ราคา แก้ไข

วัตถุประสงค์ของการกำหนดราคาส่งผลโดยตรงต่อนโยบายการกำหนดราคาขององค์กร:

 • มุ่งเน้นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การทำระดับกำไรแบบเจาะจง หรือกำไรมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 • มุ่งเน้นเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการขาย ตามยอดขายหรือส่วนแบ่งการตลาดที่ได้กำหนดไว้
 • พยายามรักษาระดับราคาในปัจจุบัน, ตรึงตามดัชนี หรือสามารถจำหน่ายได้เมื่อเทียบกับคู่แข่ง

สถานที่จำหน่าย แก้ไข

สถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ซึ่งหมายถึงช่องการจัดจำหน่ายที่ทางบริษัทจะใช้เป็นสถานที่สั่งซื้อสำหรับลูกค้าหรือผู้บริโภคคนสุดท้าย

งบประมาณ แก้ไข

การจัดสรรทรัพยากรทั้งหมดที่มี

กำหนดการจัดสรรทรัพยากรทั้งหมดที่มีสำหรับการวางแผนการตลาด และผลตอบแทนที่มีศักยภาพในการลงทุนนี้

ซึ่งงบประมาณเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการตลาดต่อลูกค้าทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

การวิจัยการตลาด แก้ไข

บทบาทและความสำคัญของการวิจัยการตลาด
 1. ตรวจสอบบทบาทและความสำคัญของการวิจัยการตลาดภายในส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมของบริษัท
 2. ร่างเค้าโครงและหารือ เกี่ยวกับขั้นตอนในการวางแผนวิจัยการตลาด

สารบัญ แก้ไข

 
 1. บทนำ
 2. เป้าหมายการตลาด
 3. กลยุทธ์การตลาด
 4. แผนการตลาด
 5. การกำหนดเป้าหมายและการแบ่งกลุ่ม
 6. พฤติกรรมผู้บริโภค
 7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
 8. การวิจัยการตลาด
 9. จริยธรรมการตลาด