คู่มือการใช้ไพวิกิพีเดีย

(เปลี่ยนทางจาก Pywikipedia)


คู่มือการใช้ไพวิกิพีเดีย

รวมวิธีการใช้งานสำหรับการใช้งานเบื้องต้นสำหรับผู้ที่เขียนโปรแกรมไม่เป็นไปจนถึงการใช้งานขั้นสูง

สารบัญแก้ไข

แนะนำเบื้องต้นแก้ไข

  ไพวิกิพีเดียคืออะไร
  ความรู้ที่ต้องใช้

การติดตั้งแก้ไข

  วิธีติดตั้งเบื้องต้น
  วิธีติดตั้งขั้นสูง

การใช้งานสคริปต์แก้ไข

  พื้นฐานการใช้งานสคริปต์
  ใช้งาน replace.py

การใช้งานขั้นสูงแก้ไข

  ใช้งาน login.py

การเขียนสคริปต์แก้ไข

  พื้นฐานการเขียนสคริปต์

ช่วยพัฒนาไพวิกิพีเดียแก้ไข

  ช่วยพัฒนาที่ sourceforge.net
  ติดต่อชุมชนผู้พัฒนา

ภาคผนวกแก้ไข

  นิพจน์ปรกติในไพวิกิพีเดีย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  เรียนรู้เพิ่มเติม