คู่มือการใช้ไพวิกิพีเดีย/วิธีติดตั้งขั้นสูง

« คู่มือการใช้ไพวิกิพีเดีย
วิธีติดตั้งขั้นสูง
»
วิธีติดตั้งเบื้องต้น พื้นฐานการใช้งานสคริปต์


เนื้อหาในหน้านี้เกี่ยวกับการติดตั้งขั้นสูง สำหรับผู้ใช้เริ่มต้นอาจข้ามส่วนนี้ไปเลยก็ได้

การใช้งานบอตหลายตัวในไซต์เดียวกัน แก้ไข