เปิดเมนูหลัก

MSN Messenger เป็นโปรแกรมในการติดต่อสื่อสารประเภท Instant Messenger ซึ่งทำให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลก ผ่านเครือข่ายของ MSN โดยตัวโปรแกรม MSN Messager มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน ได้ออกเวอร์ชั่นล่าสุดคือ เวอร์ชั่น 8 หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ "Windows Live Messenger" แล้ว

สารบัญแก้ไข

ดูเพิ่มเติมแก้ไข