ไมโครซอฟท์ เวิร์ด

(เปลี่ยนทางจาก ไมโครซอฟต์ เวิร์ด)

ไมโครซอฟท์ เวิร์ด (Microsoft Word) เป็นโปรแกรมประมวลคำ (Word Processor) เพื่อการค้า ออกแบบโดยไมโครซอฟท์ มีความสามารถเกี่ยวกับการพิมพ์และประมวลผลคำ ตั้งแต่การพิมพ์บันทึกอย่างง่าย จนถึงสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทแผ่นพับ โปสเตอร์ หรือหนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก การทำงานของโปรแกรมเป็นไปในลักษณะที่เห็นผลทันทีขณะที่พิมพ์งาน

วิธีใช้พื้นฐาน แก้ไข

การจัดการเอกสารงานพิมพ์วิชาการ แก้ไข

วิธีใช้เฉพาะ แก้ไข

การสร้างสารบัญ แก้ไข

ตอนแรกต้องกำหนดหัวข้อที่ต้องการทำสารบัญเป็น heading ต่างๆ กันเช่นหัวข้อหลัก เป็น heading1, หัวข้อรองเป็น heading2, ทำต่อไปเรื่อยๆ ตามลำดับ โดยสามารถตั้งค่าได้ที่คำสั่งด้านซ้ายบนตรง style

เสร็จแล้วเวลาจะใส่สารบัญ เลือก Insert --> Reference --> Index and Tables แล้วเลือก Table of contents แล้วกด OK ถ้าจะอัปเดต กด F9

การทำสารบัญรูป แก้ไข

กำหนดให้รูป โดยสร้าง caption ขึ้นมา โดยเลือก Insert --> Reference --> Caption

เสร็จแล้วเวลาจะใส่สารบัญ เลือก Insert --> Reference --> Index and Tables แล้วเลือก Table of figures แล้วกด OK ถ้าจะอัปเดต กด F9

การอ้างอิงถึงรูปในเนื้อหา แก้ไข

ถ้ารูปได้ทำ caption ไว้แล้ว อ้างอิง ถึงโดยใช้คำสั่ง Insert --> Reference --> Cross-Reference