โปรแกรมประมวลคำ/การใช้งาน

Microsoft Wordแก้ไข

บน Windows
  1. คลิกปุ่ม Start บนแถบ Task bar 
  2. เลือก Programs    
  3. เลือก Microsoft Office 
  4. เลือก Word หรือ Microsoft Office Word จะเปิดให้ใช้งานได้

Word Onlineแก้ไข

  1. เข้าสู่ระบบในหน้ายินดีต้อนรับ Office (หรือสมัครบัญชี ถ้ายังไม่มี)
  2. คลิกที่ Word
  3. งานของคุณจะถูกสร้างและบันทึกลงในอินเทอร์เน็ตอัตโนมัติที่โฟลเดอร์ Documents ใน Onedrive ของบัญชีของคุณ