แม่แบบ:ไม่ได้ลงชื่อไอพี

--ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย  [[พิเศษ:Contributions/{{{1}}}|{{{1}}}]] ([[คุยกับผู้ใช้:{{{1}}}|พูดคุย]] • ตรวจ)

คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วิธีใช้แก้ไข

โดยให้ใส่ต่อจากข้อความที่ไม่ได้ลงชื่อดังนี้:

{{ ไม่ได้ลงชื่อไอพี | หมายเลขไอพี | วันเดือนปี และเวลา ที่เขาผู้นั้นแสดงความคิดเห็น }}

วันที่และเวลานั้น อาจใส่หรือไม่ก็ได้