วิกิตำราเป็นโครงการหนึ่งของวิกิมีเดีย เพื่อที่จะก่อสร้างห้องสมุดเสรีขึ้นที่ใครก็สามารถแก้ไขได้ (ต่อยอดเพิ่มเติม) ปัจจุบันวิกิตำรามีคู่มือตำราทั้งหมด 1,598 เล่ม เป็นตำราที่ทุกคนศึกษาได้ สร้างโดยอาสาสมัครอย่างคุณ !