เทคนิคการนำเสนอพาวเวอร์พอยต์

ปัญหาแก้ไข

  • เรามักจะทำ “การนำเสนอ” ที่ไม่สามารถสื่อให้ผู้ฟังได้เข้าถึงประเด็น
  • เราคิดว่าที่เราทำมาดีอยู่แล้ว
  • เราไม่รู้ว่ามันไม่ดีอย่างไร

สารบัญแก้ไข