อันดับมหาวิทยาลัย

การนำข้อมูลส่วนที่โดดเด่นมายกตัวอย่างหรืออ้างอิง โดยไม่ได้นำข้อมูลทั้งหมดมาใช้ ถือเป็นการใช้งานโดยชอบธรรม โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

อันดับมหาวิทยาลัย แก้ไข

มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาจัดอันดับโดย USNews สำหรับ ปี 2006 แก้ไข

 1. Harvard University (MA)
 2. Princeton University (NJ)
 3. Yale University (CT)
 4. University of Pennsylvania
 5. Duke University (NC)
 6. Stanford University (CA)
 7. California Institute of Technology
 8. Massachusetts Institute of Technology
 9. Columbia University (NY)
 10. Dartmouth College (NH)

Business School จัดอันดับโดย Forbes Magazine 2005 แก้ไข

 1. Dartmouth College
 2. University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA
 3. University of Chicago
 4. Columbia University
 5. Yale University
 6. Stanford University
 7. Harvard University
 8. University of Virginia (Darden), Charlottesville, VA
 9. Cornell University (Johnson), Ithaca, NY
 10. Northwestern University (Kellogg), Evanston, IL

Business School จัดอันดับโดย Business Week 2004 แก้ไข

 1. Northwestern University
 2. University of Chicago
 3. University of Pennsylvania
 4. Stanford University
 5. Harvard University
 6. University of Michigan Ann-Arbor
 7. Cornell University
 8. Columbia University
 9. Massachusetts Institute of Technology
 10. Dartmouth College

มหาวิทยาลัยทั่วโลกจัดอันดับโดย 高等教育研究所 2005 แก้ไข

จัดอันดับโดย 高等教育研究所 (Shanghai Jiao Tong University) ประเทศจีน

 1. Harvard University
 2. University of Cambridge
 3. Stanford University
 4. University California - Berkeley
 5. Massachusetts Institute of Technology (MIT)
 6. California Institute of Technology
 7. Columbia University
 8. Princeton University
 9. University of Chicago
 10. University of Oxford

อ้างอิง และ เว็บไซต์ภายนอก แก้ไข

อันดับอื่นๆ แก้ไข

เอเชีย แก้ไข

ออสเตรเลีย แก้ไข

แคนาดา แก้ไข

เยอรมันี แก้ไข

สหรัฐอเมริกา แก้ไข

สหราชอาณาจักร แก้ไข