ระบบสุริยะ

บทนำ
ระบบสุริยะของเรา
ดวงอาทิตย์
ดาวพุธ
ดาวศุกร์
โลก
ดวงจันทร์
ดาวอังคาร
แถบดาวเคราะห์น้อย
ดาวพฤหัสบดี
ดาวเสาร์
ดาวยูเรนัส
ดาวเนปจูน
ดาวพลูโต
ดาวหาง
แถบไคเปอร์
เมฆออร์ท
การสำรวจอวกาศ
อภิธานศัพท์

บทนำ

แก้ไข

วิกิเยาวชนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่หนังสือสำหรับเยาวชน "ระบบสุริยะ"

อวกาศ พรมแดนสุดท้ายของมนุษย์อันยากจะหยั่งรู้ ถึงแม้ว่าวัตถุในระบบสุริยะอื่น ๆ จะดูเหมือนเป็นจุดเล็ก ๆ เมื่อมองจากโลก วัตถุท้องฟ้าอันเป็น "เพื่อนบ้าน" ของเรานี้ ก็ยังมีความสำคัญควรแก่การศึกษาอยู่นั้นเอง ความสำคัญของอวกาศนี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากได้มาวิกิตำราแห่งนี้ เสียสละเวลาและความสามารถเพื่อรวบรวมตำราเล่มนี้ขึ้นมา

วิกิตำราเป็นโครงการหนึ่งของมูลนิธิวิกิมีเดีย มีเป้าหมายที่จะเผยแพร่ความรู้ในระดับโลก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีคุณภาพ รวมไปถึงผู้ใหญ่และเด็กต่างก็สามารถเข้าถึงได้ ด้วยโครงการดังกล่าว เราได้มาถึงทางแยกระหว่างหนังสือจากอดีตและสารานุกรมซึ่งรวบรวมทุกอย่างสำหรับอนาคต เพียงอ่านตำราฉบับนี้และบอกผู้อื่นต่อเกี่ยวกับมัน เราจะได้ผลักดันให้เกิดอิสระในการเข้าถึงข้อมูลและทำให้การพิมพ์มีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณและยินดีต้อนรับ

สำหรับผู้ปกครองและนักการศึกษา

แก้ไข

หนังสือวิกิเยาวชน ระบบสุริยะ นี้ เขียนขึ้นโดยกลุ่มอาสาสมัคร เนื้อหาของตำราเล่มนี้สามารถใช้ได้อย่างเสรีในกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เนต สำนักพิมพ์และผู้แจกจ่ายภายใต้เงื่อนไขของสัญญาอนุญาตที่วิกิตำราใช้อยู่ หนังสือเล่มนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเบ็ค มูลนิธิวิกิมีเดีย ตลอดจนอาสาสมัครผู้เขียนและผู้พัฒนา

เหล่าอาสาสมัครผู้เขียนและผู้พัฒนาขอขอบคุณสำหรับการได้มาซึ่งตำราเล่มนี้ โดยการทำให้ตำราเล่มนี้เข้าถึงเยาวชน คุณได้บรรลุเป้าหมายของโครงการวิกิเยาวชนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการอ่านและการรู้หนังสือในกลุ่มเยาวชน

ข้อความและกราฟฟิกดั้งเดิมสามารถเข้าถึงได้ที่ http://www.wikibooks.org และรุ่นที่ได้รับการตีพิมพ์อาจสามารถหาได้จากแหล่งต่าง ๆ ภายใต้สัญญาอนุญาตนี้