ภาษาไทย/ไวยากรณ์/ลักษณะของคำต่าง ๆ/คำสุภาพ

คำสุภาพ คือ คำสามัญที่เปลี่ยนแปลงให้สุภาพขึ้นอีก เช่น วัว ใช้ว่า โค ควาย ใช้ว่า กระบือ เป็นต้น

ลักษณะของคำสุภาพ แก้ไข

คำสุภาพมีลักษณะดังนี้

  • ไม่ใช้คำอุทานที่ไม่สุภาพ เช่น วะ! โว้ย! หรือคำสบถ เช่น ฉิบหาย
  • ไม่ใช้คำหยาบ เช่น ไอ้ อี ขื้
  • ไม่ใช่คำซึ่งมีความหมายไปในทางหยาบคายหรือคำผวน

ตัวอย่างคำสุภาพ แก้ไข

คำสุภาพที่ควรรู้มีดังนี้

คำสามัญ คำสุภาพ
กล้วยไข่ กล้วยเปลือกบาง
กล้วยบวชชี นารีจำศีล
กะปิ เยื่อเคย
ขนมขี้หนู ขนมทราย
ขนมจีน ขนมเส้น
ขนมตาล ขนมทองฟู
ขนมเทียน ขนมบัวสาว
ขนมใส่ไส้ ขนมสอดไส้
ขี้กลาก โรคกลาก
ขี้เกลื้อน โรคเกลื้อน

สารบัญ แก้ไข